Opinie

Opinie: Toekomst van de zorg in Caribisch Nederland: Communicatie en openheid…Iemand?

De afgelopen week stond in het teken van een tweedaagse conferentie op Bonaire over de toekomst van de zorg op de BES-eilanden.

Daar spraken volgens een door RCN uitgegeven persbericht ‘de ketenpartners’ en ‘de stakeholders’ met elkaar over dingen die beter moeten. In het ‘ons kent ons’ circuit van de gezondheidszorg op de eilanden én bestuurlijk Den Haag, staken de deelnemers gedurende twee dagen weer ruimhartig de spreekwoordelijke veer in elkanders derrière over de beste inzichten en suggesties. 

De schokkende (sic!) conclusie van het tweedaagse samenzijn was, volgens hetzelfde persbericht, dat de eilanden meer moeten samenwerken. 

Zonder af te willen doen aan de wijsheid van de confererende dames en heren, heb ik toch een aanvullend en bovendien geheel gratis advies:  Doe nou eens wat aan openheid en communicatie. En leg je oor nou eens echt te luister. 

Hoewel de directeur van Fundashon Mariadal, na maanden aanhoudende en goeddeels onweersproken kritiek inmiddels bezig is aan een heuse roadshow, komt daar weinig nieuws uit naar voren. Dat behelst bovendien voornamelijk zenden, en maar heel weinig ontvangen, ofwel LUISTEREN. Tien keer hetzelfde verhaal vertellen met goeddeels voorgekookte vragen door een aantal speciaal daarvoor opgetrommelde ‘interviewers’ heeft een rap afnemende meeropbrengst. 

Wie op de eilanden de afkorting ZJCN -of de oude benaming ZVK- in de mond neemt, kan bijna zonder uitzondering rekenen op een stevige scheldpartij van diens gesprekspartner.  Net als de Fundashon Mariadal, of de St. Eustatius Health Care Foundation om maar eens wat anders te noemen, maakt ook de zorgverzekeraar maar héél weinig warme gevoelens los op de drie eilanden.

Rocargo

Zou het werken aan openheid en betere communicatie eigenlijk niet de eerste prioriteit moeten genieten, in plaats van in een select gezelschap over jezelf te vergaderen? En zou je, in plaats van eenzijdige verhalen vertellen -de jouwe- niet moeten proberen te achterhalen wat mensen op de drie eilanden bezighoudt, boos maakt en frustreert? Of -in elk geval- proberen te ontdekken wat je zou kunnen doen om gevoelens van ontevredenheid over bepaalde zaken te verminderen?

Met de conferentie hebben de zorgexperts in elk geval feilloos laten zien hoe het niet moet: Nauwelijks communicatie met de doelgroep, géén uitnodiging voor de pers en vooral géén pottenkijkers die het publiek buiten de inner circle kunnen laten weten wat er binnen, in de eigen veilige kring, wordt besproken. 

In elk geval zijn de dames en heren er -volgens RCN- zelf tevreden over. Een kwestie van de lat niet al te hoog leggen.  

Lees ook: https://bonaire.nu/2024/06/23/ketenpartners-en-stakeholders-praten-over-toekomst-van-de-zorg-caribisch-nederland/

Deel dit artikel