Nieuws van Bonaire

Weer afwijzing vergunning voor bouw Sunset Beach Resort

Een maquette van het geplande Sunset Beach Resort.

KRALENDIJK- Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) heeft een nieuwe aanvraag voor het nog te bouwen Sunset Beach Resort afgewezen. De ontwikkelaar diende al verschillende aanvragen in, maar geen van die aanvragen heeft tot nog toe kunnen rekenen op de goedkeuring van het OLB.

Een bezwaar tegen een eerdere weigering werd afgewezen. Hierbij is de ontwikkelaar weer zo goed als terug bij af.

Het bestuurscollege geeft in haar brief, gedateerd op 28 mei 2024, diverse redenen waarom zij de aanvraag ook ditmaal niet goedkeurt. De belangrijkste zijn dat de ontwikkelaar nog steeds uitgaat van vijf bouwlagen, het aantal appartementen dat conform de aanvraag gerealiseerd zou worden, het gebrek aan parkeerplaatsen bij een dusdanig grote ontwikkeling en het feit dat de bouw een negatieve impact zou hebben op de verkeerssituatie op dat moment. 

Kleiner

Het bestuurscollege geeft de ontwikkelaar mee dat zij een beduidend kleiner resort zou willen zien op de genoemde locatie. “U tracht hierbij het maximale uit de theoretische bebouwingsmogelijkheden van het perceel te halen. Dit betreft een maximaal aantal appartementen, maximale toelaatbare goot- en nokhoogte, zoveel mogelijk platte daken, minimale toelaatbare zij- en achtergevelrooilijnen en een zo maximaal mogelijk bebouwingspercentage van het perceel”, zo schrijft het OLB in haar brief aan Resort Bonaire. 

Verderop in de zes kantjes tellende brief schrijft het OLB: “Wij zijn gelet hierop van oordeel dat het project qua schaal aanzienlijk gereduceerd zal moeten worden wil het geen gevaar opleveren voor de veiligheid van het verkeer, wil de vrije loop van het verkeer niet gehinderd worden, de bereikbaarheid van de bebouwing in de omgeving niet verminderd worden en hier geen overlast veroorzaken”.

Het staat de ontwikkelaar vrij om, binnen zes weken, opnieuw beroep aan te tekenen tegen de huidige beschikking. 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo