Politie & Justitie

Criminaliteit Bonaire laat in 2023 dalende trend zien op veel vlakken

Het Management team van KPCN gedurende de presentatie van de cijfers op vrijdagmiddag. Foto: ABC Online Media

KRALENDIJK – De criminaliteit op Bonaire laat op vele vlakken een dalende trend zien als wordt gekeken naar de statistieken van 2023. Ondanks een groeiende bevolking en een groeiend aantal toeristen, is bij veel soorten crimineel gedrag sprake van lagere cijfers.

Dat bleek op vrijdag uit de presentatie door het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN). Wat de dalende trend precies veroorzaakt is ook voor KPCN zelf niet altijd duidelijk, maar een groeiend aantal agenten gecombineerd met een lage werkeloosheid lijken alle twee positief bij te dragen aan de cijfers. 

1200

Een zeer hinderlijke en voor het toerisme schadelijke vorm van diefstal, namelijk die bij de diverse duikplekken liep het allersterkste terug, naar een totaal van niet meer dan twee over heel 2023. Ook diefstal van geiten, bedrijfsinbraak en diefstal van fietsen liep terug. Daar staat tegenover dat er aanzienlijk meer motorvoertuigen ontvreemd werden, zijn er vaker spullen van terreinen af gestolen en was er vaker sprake van een poging tot diefstal dan in voorgaande jaren. 

Ook het aantal woninginbraken is aanzienlijk gedaald, bijvoorbeeld met ongeveer 50% ten opzichte van het jaar 2020. De dalende trend is nu al een aantal jaren zichtbaar. Op dat terrein ziet KPCN met name dat er ook sprake is van betere preventie, waarbij bewoners zorgen voor beter hang- en sluitwerk of het installeren van camera’s. 

Er waren in 2023 6 gevallen van diefstal met geweld, waarbij in twee gevallen sprake was van diefstal onder bedreiging van een wapen. 

Mishandeling

In tegenstelling tot gunstige cijfers bij vooral vermogensdelicten, was er in 2023 wel sprake van meer gevallen van mishandeling. In totaal gaat het om 206 gevallen die bij KPCN bekend zijn. In 69 van deze gevallen gaat het om huiselijk geweld. Het aantal gevallen van kindermishandeling steeg licht, maar is in absolute aantallen niet erg hoog. 

Het aantal moorden op het eiland is stabiel. In het jaar 2020 en 2024 ging het om één geval. In 2021 en 2022 werd er op het eiland geen enkele moord gepleegd. 

Het aantal seksuele delicten toonde in 2023 helaas een stijgende trend met een totaal van 28, bijna twee maal zo hoog als in de jaren daarvoor. 

Tevreden

Korpschef Alwyn Braaf toont zich redelijk tevreden over de cijfers van het afgelopen jaar. “Als het gaat om misdrijven, dan klinkt het altijd raar om te zeggen dat je tevreden bent. Elk geval is er immers één teveel”, aldus Braaf. Dat neemt niet weg dat de KPCN baas blij is dat diverse soorten criminaliteit op het eiland een dalende tendens vertonen. 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo