Luchtvaart & Reizen

Symposium belicht toerisme-uitdagingen ABC-eilanden

Richard Arends (Directorate Physical Development and Planning/ Economic Affairs) Dino Daal (Tourism expert for Curacao / Co-author of ‘The strategic Tourism Destination Development plan’) Elmelynn Croes (Central Bank of Aruba), Candice Henriquez (Central Bank of Curaçao and Sint Maarten), Henk van de Velden (Central Bureau of Statistics Dutch Caribbean), Leo Rigaud (President of the Association of Dutch Caribbean Economists), Rob van den Bergh (Board member of the Association of Dutch Caribbean Economists)

Bij het onlangs gehouden symposium over de afhankelijkheid van de ABC-eilanden van toerisme, georganiseerd door de Association of Dutch Caribbean Economists (ADCE) op 12 april, werd duidelijk dat een evenredige ontwikkeling van voorzieningen essentieel is voor duurzaam toerisme. Experts benadrukten dat, hoewel toerisme de belangrijkste economische sector blijft, de huidige groei op eilanden als Bonaire en Curaçao recentelijk heeft geleid tot druk op natuur, cultuur en lokale gemeenschappen. In tegenstelling tot Aruba, waar overtoerisme een risico vormt, streeft Bonaire naar een gematigde groei om zijn unieke karakter te behouden.

Tijdens de bijeenkomst werden ook de uitdagingen in de toeristische sector, waaronder de noodzaak voor verbeterde infrastructuur en human resources, besproken. Daarnaast bleek dat lokale arbeidskrachten onvoldoende profiteren van de toeristische groei, waardoor steeds meer beroep wordt gedaan op buitenlandse werknemers. Dit heeft invloed op de demografie van de eilanden.

De kernconclusie van het symposium is dat meer toerisme, zonder een evenredige uitbreiding van voorzieningen, sociaal-economisch niet duurzaam is. Voor duurzame toeristische ontwikkeling is het cruciaal dat de overheid aandacht besteedt aan en investeert in infrastructuur, milieu en gemeenschapsvoorzieningen op een manier dat ook de lokale bevolking hierin meeprofiteert en niet uitgesloten wordt.

Plannen

Het symposium riep op tot versnelde implementatie van ontwikkelingsplannen en benadrukte het belang van lokale betrokkenheid en het behoud van het unieke karakter van elk eiland om sociaal-economische duurzaamheid te waarborgen. De deelnemers kregen een diepgaand inzicht in de huidige en toekomstige situatie van toerisme op de ABC-eilanden door middel van uitgebreide data en meetmethoden.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo