Onderwijs

CBS ziet mogelijkheden om onderwijsindicatoren voor Caribisch Nederland te ontwikkelen

DEN HAAG – Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in Nederland en de Inspectie van het Onderwijs zetten een belangrijke stap naar de ontwikkeling van onderwijsindicatoren voor Caribisch Nederland. Uit een recent uitgevoerde haalbaarheidsstudie door het CBS blijkt dat het vergaren van de benodigde gegevens voor het vaststellen van onderwijsachterstanden en het identificeren van voortijdig schoolverlaten binnen handbereik ligt.

De studie richtte zich op de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de benodigde gegevens, waaronder leerlingpopulaties, toetsscores, en informatie om voortijdig schoolverlaten te identificeren. Hoewel sommige gegevens nog verkregen moeten worden, toont het onderzoek aan dat de vereiste data voor een groot deel beschikbaar is of gemaakt kan worden. De grootste uitdaging ligt in het verzamelen van deze informatie van scholen op Bonaire en het beoordelen van de kwaliteit ervan.

De volgende stappen in het onderzoek richten zich op het daadwerkelijk verkrijgen van deze gegevens van de scholen, het koppelen ervan met andere CBS-data, en het ontwikkelen van een kind-ouderkoppeling om kenmerken van ouders te integreren. Dit proces is tijdrovend en vereist een significante inspanning, maar is cruciaal voor het succesvol ontwikkelen van de indicatoren.

Risico-indicatoren

De haalbaarheidsstudie benadrukt het potentieel om, net zoals in Europees Nederland, risico-indicatoren voor onderwijsachterstanden en indicatoren voor voortijdig schoolverlaten in Caribisch Nederland te implementeren. Dit zou een belangrijke stap zijn in het bieden van gelijke onderwijskansen en het aanpakken van onderwijsgerelateerde problematiek in de regio.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de ambitie uitgesproken om de ontwikkeling van deze onderwijsindicatoren verder te onderzoeken. Met de positieve resultaten van de eerste fase van de studie lijkt de weg vrijgemaakt voor verdere actie. Als de scholen de gevraagde informatie kunnen leveren en deze van voldoende kwaliteit blijkt, kunnen modellen worden ontwikkeld om onderwijsachterstanden en voortijdig schoolverlaten te voorspellen en aan te pakken.

Deel dit artikel

Rocargo

RocargoRocargo