Politie & Justitie

10 Jaar Samen Sterk voor Kinderrechten

KRALENDIJK – Ter ere van het tienjarige jubileum organiseert de Interlandelijke Taskforce Kinderrechten van 13 tot en met 16 mei een werkconferentie op Bonaire. Dit belangrijke moment markeert een decennium van inzet voor de verbetering van kinderrechten binnen het Koninkrijk en dient als een platform voor zowel terugblik als vooruitblik op de doelen voor de komende jaren.

Deze speciale groep, de Interlandelijke Taskforce Kinderrechten, zeggen al veel bereikt te hebben. Zo hebben ze gezorgd dat kinderen mee kunnen praten over nieuwe regels die goed zijn voor hen, en ze hebben handige dingen opgezet zoals een telefoonlijn waar je naartoe kunt bellen als je ergens mee zit.

1200

Ze kwamen voor het eerst samen omdat alle grote mensen het erover eens waren dat elk kind het recht heeft om fijn op te groeien, met alles wat ze nodig hebben. In deze groep zitten mensen van verschillende eilanden en van de regering, en ze krijgen advies van UNICEF Nederland.

Tijdens de bijeenkomst op Bonaire gaan ze samen bedenken hoe ze in de komende jaren kinderen nog beter kunnen helpen. Ze noemen dit het ‘strategisch kader’, wat eigenlijk gewoon een slim plan is om te zorgen dat alle kinderen blij en gezond kunnen zijn.

De conferentie belicht de gezamenlijke inspanningen en de actieplannen van de zes eilanden, gebaseerd op de strategische richting voor 2023-2028, die voortbouwt op de fundamenten van het Memorandum van Overeenstemming, ondertekend in oktober 2023 op Curaçao. 

De oprichting van de Taskforce, tijdens de Koninkrijksconferentie in 2014 op Aruba, weerspiegelt de gedeelde overtuiging dat elk kind recht heeft op een goede jeugd, zoals vastgelegd in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). Met vertegenwoordigers van Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, St.-Eustatius, St.-Maarten, en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), onder advisering van UNICEF Nederland, blijft de Taskforce naar eigen zeggen een essentiële kracht voor positieve verandering.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo