Algemeen

BOG ontvangt positieve accountantsverklaring voor jaarrekening 2023

Op de foto: Tara Blanken, senior manager bij EY en Adely Susana-Jansen, directeur van BOG.

KRALENDIJK – Bonaire Overheidsgebouwen NV (BOG) meldt dat het conform haar statutaire verplichtingen de jaarrekening voor het boekjaar 2023 tijdig heeft afgerond en laten controleren door de gerenommeerde accountant Ernst & Young Dutch Caribbean (EY).

De jaarrekening voor 2023 heeft, net als voorgaande verslagen, een positieve accountantsverklaring ontvangen, wat de financiële integriteit en transparantie van BOG bevestigt. Dit vertegenwoordigt een belangrijke mijlpaal, aangezien het de eerste keer is dat een naamloze vennootschap onder de BHM-groep volledig op tijd is met haar financiële verslaglegging, gecontroleerd door een externe accountant.

De jaarrekening werd afgerond en ondertekend op 22 maart 2024 en vervolgens op dezelfde dag aan de directeur van BOG aangeboden. Ernst & Young en de directie van BOG hebben de jaarrekening vervolgens aan de Raad van Commissarissen (RvC) van BOG gepresenteerd, wat de volledige naleving van wettelijke verplichtingen onderstreept.

Statutair directeur-bestuurder Adely Susana-Jansen, die in 2020 aangesteld is om voornamelijk aan de verbetering van ‘corporate governance’ van de nv’s die onder BHM vallen te werken, zegt trots: “BHM, als overkoepelende entiteit, draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het management en de administratie van BOG. Dit heeft geleid tot een gestroomlijnd proces voor financiële rapportage en versterkt het vertrouwen in de bedrijfsvoering van BOG.” 

Deel dit artikel