Nieuws uit Nederland

Raad van State adviseert over anti-discriminatie wetten in Caribisch Nederland

De invoering van antidiscriminatie wetgeving in Caribisch Nederland zal ook praktische consequenties en kosten met zich meebrengen. Illustratie: Raad van State

DEN HAAG – De Raad van State heeft op maandag het advies over het wetsvoorstel tegen discriminatie in Caribisch Nederland openbaar gemaakt. 

Het wetsvoorstel brengt de gelijkebehandelingswetten naar het Caribische deel van Nederland, maar de Afdeling advisering benadrukt dat de toelichting bij het wetsvoorstel ook de invoering van andere gelijkebehandelingswetten moet bespreken, omdat een deel daarvan voortkomt uit Europees recht en niet automatisch van toepassing is in Caribisch Nederland. 

Daarnaast wijst de Afdeling op het belang van toelichting over de gevolgen van de vrijwillige toepassing van EU-bepalingen. De invoering van de gelijkebehandelingswetgeving voor mensen met een beperking of chronische ziekte brengt mee dat werkgevers en aanbieders van goederen en diensten geleidelijk moeten zorgen voor de algemene toegankelijkheid van hun bedrijf of organisatie. Ook moeten zij aan individuele verzoeken voor een doeltreffende aanpassing voldoen, tenzij dit een onevenredige belasting vormt.

Lokale omstandigheden

Er is nog werk nodig als het gaat om het rekening houden met lokale omstandigheden en financiële regelingen om mogelijke lasten te verlichten.

Deel dit artikel