Nieuws van Bonaire

Internationale Desk Bonaire viert 1 jarig bestaan

KRALENDIJK – De International Desk Bonaire (IDB) bestaat 1 jaar. De IDB functioneert als een knooppunt voor communicatie tussen Bonaire en de Europese Unie. Het eerste jaar van activiteit heeft verschillende succesvolle projecten opgeleverd.

De International Desk Bonaire biedt de Bonairiaanse gemeenschap uitgebreide informatie over fondsen van de Europese Unie en Verenigde Naties waarvoor Bonaire in aanmerking kan komen. De IDB ondersteunt haar ketenpartners in alle stadia van hun projecten, van voorbereiding tot afronding. Ook is er nauwe samenwerking met projectschrijvers en worden er specifieke schrijfcursussen georganiseerd voor lokale professionals.

Het RESEMBID-programma (Resilience, Sustainable Energy and Marine Biodiversity Programme) en de succesvolle samenwerking hiermee vormen een belangrijk hoogtepunt. Tijdens het eerste jaar is er een substantiële bijdrage van EUR 750.000 besteed aan het project bij Lac Baai, uitgevoerd in samenwerking met STINAPA. Daarnaast is er, dankzij financiering van het RESEMBID-programma, een rapport van de Wereldbank opgesteld betreffende de ‘limits of acceptable change and carrying capacity’ voor Bonaire.

In samenwerking met Curaçao organiseerde de IDB een site event tijdens de Waterconferentie van de Verenigde Naties. Dit evenement, speciaal georganiseerd voor eilanden wereldwijd, bood een platform voor het delen van uitdagingen en best practices in waterbeheer.

De inzet van de vertegenwoordigers in het ‘Overseas Countries and Territories Youth Network’ (OCT-YN), Michélin Padmore en Mitch de Palm, verdient eveneens erkenning. Het OCT-YN biedt een jaarlijks leertraject waarin jongeren de werking van Europese instellingen en het EU-LGO-partnerschap kunnen ontdekken. Dit jaar heeft Bonaire een recordaantal inschrijvingen van jongeren die willen deelnemen aan dit initiatief.

Bij het vieren van het eerste jaar van de IDB, kijken ze vol vertrouwen naar de toekomst van Bonaire. De organisatie blijft zich inzetten om Bonaire verder te ontwikkelen en kijken uit naar verdere successen.

Deel dit artikel