Nieuws van Bonaire

Scholengemeenschap Bonaire start zoektocht naar nieuwe directeur

KRALENDIJK- De Scholengemeenschap Bonaire (SGB) is op zoek naar een nieuwe voorzitter van het College van Bestuur. Dat blijkt uit advertenties die in verschillende media zijn verschenen.

De Voorzitter van het College van Bestuur op de SGB, geeft, samen met een vice voorzitter, leiding aan de dagelijkse gang van zaken op de school. Boven het College van Bestuur is er een Raad van Toezicht (RvT) die toezicht houdt op het bestuur.

1200

De werving van een nieuwe voorzitter van het College van Bestuur werd nodig nadat er sprake bleek van te grote verschillen van inzicht tussen het beleid van vertrekkend voorzitter, Klaske van Apperloo en de Raad van Toezicht. Het beleid van Van Apperloo leidde al enkele keren tot een gespannen situatie op de school, die ruim 1000 leerlingen en vier afdelingen kent. 

Verbeteringen

De afgelopen jaren werden aanzienlijke verbeteringen tot stand gebracht in de kwaliteit van het onderwijs. Dat leidde tot steeds positievere rapporten van de onderwijsinspectie. Informatie over de vacante functie is online te vinden op de website van de SGB

Rocargo
Deel dit artikel