Nieuws van Bonaire

Raad voor de Rechtshandhaving wil betere opvolging aanbevelingen Caribisch Nederland

KRALENDIJK – De Raad voor de Rechtshandhaving pleit voor betere begeleiding door de minister van Justitie en Veiligheid in het volgen van aanbevelingen en in het waarborgen van een effectieve samenwerking binnen de justitiële keten in Caribisch Nederland. Dat staat in het recent gepubliceerde ‘Staat van de Rechtshandhaving 2022’, waarin de Raad zowel positieve ontwikkelingen als aandachtspunten binnen de rechtshandhaving van Caribisch Nederland signaleert.

De drie eilanden ervaren een groeiende druk op de rechtshandhavingsorganisaties, met toenemende transnationale criminaliteit, economische uitdagingen en migratieproblemen. De bevolkingsgroei in Bonaire, met een stijging van bijna veertig procent in tien jaar, zorgt ook voor extra druk, vooral vanwege de kleinschaligheid en kwetsbaarheid van het gebied.

“De realiteit is complexer dan wat op papier staat, met name door het ontbreken van concrete en betrouwbare data, waarschuwt de Raad. “Hierdoor is het moeilijk om de benodigde capaciteit accuraat in te schatten.”

Ondanks de belofte van de minister van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer om aanbevelingen uit inspectierapporten op te volgen, stelt de Raad dat er onvoldoende urgentie is rondom dit onderwerp. De Raad onderstreept het belang van concrete maatregelen.

Integriteit

Bij het vervolgonderzoek naar de aanpak van corruptiebestrijding in Caribisch Nederland benoemde de Raad een aantal ernstige integriteitsrisico’s en uitte kritiek op de naleving van aanbevelingen over dit onderwerp. 

“De minister van Justitie en Veiligheid heeft haar versterkte aandacht hiervoor uitgesproken in samenspraak met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties”, merkt de Raad op.

Het rapport bevat ook positieve punten. Bijvoorbeeld, de samenwerking tussen het Politie Korps Caribisch Nederland (KPCN) en het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt aangehaald als een voorbeeld van goede praktijk.

De Raad concludeert met een oproep aan de minister van Justitie en Veiligheid en de vertegenwoordigers binnen het Strategisch Overleg Justitieketen (SOJ) om de afstemming van beleid, ambities en planning- en controlecycli te verkennen. Een officiële reactie van de minister op de Staat van de Rechtshandhaving wordt verwacht in het najaar van 2023.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo