Nieuws van Bonaire

Zorgen over beperking vliegbewegingen Schiphol voor de eilanden

ORANJESTAD – De Dutch Caribbean Cooperation of Airports DCCA is bezorgd over het voornemen van de Nederlandse regering om het aantal vliegbewegingen op luchthaven Schiphol te beperken. De plannen spreken van een maximum van 440 duizend vliegbewegingen per jaar, tegen 500 duizend nu, en het mogelijk negatieve effect daarvan op de capaciteit van luchtverkeer van en naar de Nederlandse Caribische eilanden.

DCCA is een samenwerking tussen de instanties die de zes vliegvelden van de Nederlandse Caribische eilanden beheren en exploiteren, waaronder de Aruba Airport Authority, Bonaire International Airport, Curaçao Airport Partners, Princess Juliana International Airport Operating Company, de Openbare Lichaam Saba, en de Openbare Lichaam St.-Eustatius.

Ticketprijzen

De zorgen houden voornamelijk verband met de economische en sociale effecten die het beoogde besluit om het aantal bewegingen op Schiphol te beperken, kan hebben op de regio van de Nederlandse Cariben. 

Het zou ertoe kunnen leiden dat luchtvaartmaatschappijen de vliegfrequenties naar de Nederlandse Cariben moeten verminderen. Hierdoor zouden de ticketprijzen tussen Nederland en de Nederlandse Cariben kunnen stijgen. 

Minder luchtcapaciteit en mogelijk hogere ticketprijzen kunnen een negatieve impact hebben op alle drie de segmenten van reizigers: zakelijk reizen, vrijetijdsreizen en het bezoeken van vrienden en familie. Dit zal volgens de directies een negatief effect hebben op de economie en de connectiviteit van sociale en familienetwerken.

“Dit potentiële effect op capaciteit en ticketprijzen baart ons zorgen in onze regio. Op basis van de informatie die we hebben, gaan we ervan uit dat de berekening van de impact van een krimp van Schiphol de potentiële effecten in het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden niet in overweging neemt”, aldus Joost Meijs, CEO van Aruba Airport Authority en voorzitter van de DCCA.

“Door onze zorgen te uiten, vertrouwen we erop dat de belangen van de Nederlandse Cariben zullen worden meegenomen in de verdere besluitvorming van het Nederlandse ministerie.”

DCCA, die de mogelijke negatieve impact op de economie en het sociale welzijn van de Nederlandse Cariben ziet, heeft de Nederlandse regering aangespoord ervoor te zorgen dat de capaciteit tussen Nederland en de Nederlandse Cariben niet wordt verminderd als gevolg van de beoogde besluitvorming. 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo