Nieuws van Bonaire

EU stelt zeven ton euro beschikbaar voor herbebossingsproject op St.-Eustatius en Saba

ReforeStatia Project Manager Adam Mitchell en ReLeaf Saba Officer Jethro van’t Hul planten samen een struik. Foto: STENAPA

ORANJESTAD/THE BOTTOM – De Europese Unie heeft een bedrag van 700.000 euro toegekend voor herbebossing op St.-Eustatius en Saba. 

Het project, genaamd ReLeaf, is gericht op het verbeteren van de bescherming en het herstel van kustgebieden en andere ecologisch belangrijke gebieden door middel van herbebossing. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de St.-Eustatius National Parks Foundation, de Saba Conservation Foundation en RESEMBID, een EU-gefinancierd programma voor duurzame ontwikkeling.

Het doel is om de veerkracht van de eilanden te vergroten, de biodiversiteit te bevorderen en de economische veerkracht te versterken. Het project omvat ook initiatieven voor bijenteelt en kennisuitwisseling tussen de betrokken organisaties. 

Duurzaamheid

Met deze financiële steun zetten St.-Eustatius en Saba belangrijke stappen in de richting van duurzaamheid en ecologisch behoud.

Deel dit artikel