Nieuws van Bonaire

Minister Jetten ontvangt adviesrapport Klimaattafel Bonaire

KRALENDIJK – Tijdens de persconferentie gisteren hebben minister van Klimaat en Energie Rob Jetten en waarnemend gezaghebber Nolly Oleana het adviesrapport Klimaattafel Bonaire in ontvangst genomen van Ed Nijpels, kwartiermaker Klimaattafel Bonaire.

Klimaatverandering kan een grote impact hebben op Bonaire, denk aan stijgende temperaturen, extreem weer met overstromingen tot gevolg en bedreiging van de koraalriffen. De natuur moet beschermd worden, niet alleen voor het eiland zelf maar ook voor het toerisme. Het toerisme is de belangrijkste bron van inkomsten op Bonaire.

Minister Jetten heeft daarom de afgelopen dagen gesprekken gevoerd met inwoners, ondernemers, natuurorganisaties en het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB). Doel van die gesprekken was om uit te zoeken hoe de komende jaren goed klimaatbeleid kan worden gevoerd op Bonaire. Kwartiermaker Klimaattafel Bonaire, Ed Nijpels, heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het OLB een rapport uitgebracht hierover.

Tijdens het werkbezoek van de minister zijn de belangrijkste aanbevelingen en conclusies uit het rapport van Nijpels besproken. Enkele speerpunten die de minister noemde zijn een goede aanpak van natuurbescherming, watermanagement en klimaatadaptatie. Ook energietransitie is een belangrijk onderwerp dat aan bod kwam. De minister bracht daarvoor een bezoek aan het zonnepark en de locatie waar nieuwe windmolens komen te staan. Daarmee gaat Bonaire naar tachtig procent duurzame energie. Dit is niet alleen goed voor het milieu maar de transitie zal ook de kosten voor energie omlaag brengen.

Nooit te laat

De titel die Nijpels aan het rapport heeft gegeven is ‘Nooit te laat’. Daarmee wil hij aangeven dat het nooit te laat is om beleid te gaan voeren en je optimistisch moet blijven.

Het advies van Nijpels is om voor de klimaataanpak op het Bonaire één centraal platform (klimaattafel) in te stellen waar alle relevante kennis over klimaatmitigatie (terugdringen van broeikasgassen) en klimaatadaptatie (aanpassen aan het veranderende klimaat) samenkomt. De tafel kent twee doelen: concrete afspraken maken om het eiland Bonaire te verduurzamen en afspraken maken om het eiland veerkrachtiger en weerbaarder te maken tegen huidige en toekomstige gevolgen van klimaatverandering. De deelnemers aan deze tafel moeten zich buigen over een aanpak die tot een Klimaatakkoord Bonaire moet leiden. De tafel moet onder leiding van een onafhankelijk voorzitter komen te staan en vertegenwoordigers van de verschillende overheidsinstanties en de belangrijkste sectoren en NGO’s op het eiland samenbrengen.

Het OLB en het kabinet omarmen het advies en hebben de nadrukkelijke intentie om de klimaattafel Bonaire op te zetten. Het kabinet komt na de zomer met een uitgebreide reactie op het adviesrapport.

Lees hier het volledige rapport.

Deel dit artikel