Nieuws van Bonaire

Huurcommissie spreekt met minister Hugo de Jonge

KRALENDIJK- De Nederlandse minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, bracht afgelopen week een bezoek aan Huurcommissie Bonaire. Hier sprak de bewindsman met de voorzitter, secretaris en leden van de huurcommissie over onder meer de grote druk die er op de huurmarkt ligt.

Eén van de pijnpunten is de beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen voor de lange termijn. Ook werd gesproken over de trends die de huurcommissie ziet in de informatieverzoeken die binnenkomen en de bemiddelingszaken en zittingen die zij inmiddels heeft gehouden. De komende tijd zal Huurcommissie Bonaire, samen met het Openbaar lichaam Bonaire en het Nederlandse ministerie, verder overleggen om mogelijke verbeterpunten te realiseren. 

Rocargo

Onpartijdig

De Huurcommissie Bonaire is aangesteld en actief sinds half 2021, nadat de nieuwe huurwetgeving per 1 april 2021 in werking trad. Zij is een onpartijdige organisatie voor het voorkomen, helpen oplossen en formeel beslechten van geschillen tussen huurders en verhuurders. Met het geven van goede voorlichting richt de huurcommissie zich op het voorkómen van geschillen. Komen huurder en verhuurder er onderling zelf niet uit, dan biedt de huurcommissie hulp met onpartijdige informatie. Mocht dat geen uitkomst bieden, dan kan de zij door toetsing van het geschil aan de wet- en regelgeving een uitspraak doen die bindend is voor partijen. 

Deel dit artikel