Nieuws van Bonaire

Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) en WVO BES wordt WVO 2020

DEN HAAG/KRALENDIJK- De Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) en de Wet voortgezet onderwijs BES (WVO BES) worden vervangen door 1 nieuwe wet: de WVO 2020. De wet wordt op 1 augustus 2022 van kracht.

Inhoudelijk verandert er niets. De wet is wel beter leesbaar gemaakt en de indeling van de hoofdstukken is overzichtelijker. Ook alle besluiten die gebaseerd zijn op de WVO worden samengevoegd, in het Uitvoeringsbesluit WVO 2020. Voorbeelden zijn het Eindexamenbesluit VO en het Inrichtingsbesluit.

Rocargo

Alle hoofdregels voor het voortgezet onderwijs zijn voortaan gemakkelijker te vinden, doordat ze straks in 1 besluit en 1 wet staan.

Gevolgen

Volgens een bericht van de Rijksoverheid zijn er voor scholen geen inhoudelijke gevolgen. Hooguit zullen de schoolgids en de website moeten worden aangepast, als ze verwijzen naar de oude regels.

Rocargo
Deel dit artikel