Nieuws van Bonaire

PB BES houdt workshop Privacy & Media

PB BES houdt workshop Privacy & Media

KRALENDIJK- In het kader van de dag van de Privacy heeft het College voor de Bescherming Persoonsgegevens voor Bonaire, St. Eustatius en Saba een workshop georganiseerd voor de media rondom het thema ‘privacy’.

De workshop werd geleid door secretaris van het College, Roëlla Pourier en voorzitter van het bestuur van het College, voormalig gezaghebber van Bonaire, Glenn Thodé.

Namens de media waren Bonaire.nu, The BES-Reporter en NOS TV aanwezig. Daarnaast waren er ook deelnemers van de communicatieafdeling van het Openbaar Lichaam Bonaire en de Rijksdienst Caribisch Nederland. 

Na een algemene introductie kwam de uitwisseling van gedachten goed op gang. Zo werd gesproken over mogelijk inbreuk op de privacy als het gaat om publicatie van foto’s of andere details die pijnlijk kunnen zijn voor betrokkene. Uit de workshop werd duidelijk dat lijnen niet altijd zwart-wit zijn, maar dat ook de omstandigheden het verschil kunnen maken tussen het toelaatbare en het niet-toelaatbare.

Thema’s

Tijdens de workshop bleek hoeveel onderwerpen er waren die zowel de media als de voorlichters bezighielden. Samen is de afspraak gemaakt in toekomstige sessies bepaalde thema’s nader met elkaar uit te diepen. 

Zowel Pourier als Thodé toonden zich in hun nopjes met de belangstelling voor het onderwerp. 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo