Nieuws van Bonaire

Bonaire opent tweede Cruyff Court

Bonaire opent tweede Cruyff Court

KRALENDIJK – Rincon heeft nu zijn eigen Cruyff Court. Een Cruyff Court is een voetbalveld dat in verschillende wijken te vinden is. Met de Cruyff Court-aanpak wordt aan jongeren de mogelijkheid geboden om in een veilige omgeving aan sport te doen.

De Johan Cruyff Foundation ondersteunt en ontwikkelt sportactiviteiten voor kinderen in verschillende delen van de wereld. Het belangrijkste doel van de Johan Cruyff Foundation is gericht op kwetsbare kinderen en jongeren. Door middel van sportprojecten voor kinderen met of zonder beperking, bieden de Cruyff Court en schoolpleinen een stukje ruimte aan deze kinderen. Een stukje ruimte waar ze zich kunnen ontwikkelen, nieuwe vrienden maken en waar er gewerkt kan worden aan hun lichamelijke en geestelijke gezondheid. Deze ruimte biedt de gelegenheid om het beste uit de kinderen te halen.

Bij de officiële opening hebben alle partijen die bij het project betrokken zijn een zogeheten ‘sociaal convenant Cruyff Court’ ondertekend. Mw Susila Cruijff, dochter van Johan Cruijff heeft het woord gevoerd: ‘Mijn vader wilde dat jongeren in beweging zijn, omdat sport zoveel met zich mee kan brengen!’

Ook Leo Frans, een broer van Boy Frans aan wie de Cruyff Court gewijd is, heeft het woord gevoerd bij de officiële opening, waarbij hij zijn dankbaarheid uitsprak dat het veld naar Boy Frans vernoemd is.

Tot slot heeft gedeputeerde Kroon het officiële gedeelte afgesloten: ‘Het doel is niet alleen om aan sport te doen, maar ook om rekening te houden met sociale verantwoordelijkheid, integratie, weten hoe met elkaar samen te spelen en ook om rekening te houden met normen en waarden tijdens het spel’. Gedeputeerde Kroon sloot af met de wens dat iedereen goed voor het veld zou zorgen.  

Na de onthulling van het bord volgde een spannende voetbalwedstrijd tussen jongeren uit Rincon op de nieuwe Cruyff Court. 

Verschillende partners hebben het afgelopen jaar samengewerkt om het project Cruyff Court Boy Frans in Rincon tot stand te brengen. Het Openbaar Lichaam Bonaire samen met de Cruyff Foundation, het ministerie van VWS, de UEFA Foundation for Children en ook de Nationale Postcode Loterij zijn er trots op het project Cruyff Court Boy Frans te kunnen presenteren.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo