Nieuws van Bonaire

Verdere verruiming steun voor ondernemers

KRALENDIJK – Ondernemers in Caribisch Nederland kunnen binnenkort opnieuw een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in hun vaste lasten vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

De hoogte van deze vierde EZK tegemoetkoming kan variëren tussen de $425 en $400.000. Daarnaast kunnen de zwaarst getroffen ondernemers vanaf 1 maart een verzoek indienen voor een versoepeling in het gebruik van de Noodregeling voor loonkosten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Vierde Tegemoetkoming EZK

De EZK tegemoetkoming is voor ondernemers die vanwege de coronacrisis hun vaste lasten moeilijker kunnen dragen. Voor de vierde tegemoetkoming worden de omzetcijfers van de maanden oktober, november en december 2020 vergeleken met de omzetcijfers van dezelfde maanden in 2019. De vergoedingsfactor wordt hoger dan bij de vorige EZK regeling; het was 0,75 en wordt nu 0,85. Dat betekent dat ondernemers bij een gelijke procentuele daling van de omzet als in de vorige periode, nu aanspraak kunnen maken op een hoger bedrag.

Zodra de regeling is gepubliceerd in de Staatscourant, naar verwachting begin maart, kunnen aanvragen worden ingediend via een nieuw aanvraagformulier beschikbaar wordt gesteld op de RCN website. De voorwaarden en werkwijze blijven gelijk aan de derde tegemoetkoming van EZK. 

Versoepeling Noodregeling SZW

Rocargo

De ondersteuning voor loonkosten vanuit SZW loopt vrijwel ongewijzigd door tot 13 juli 2021. Voor bedrijven die het zwaarst getroffen zijn door de coronacrisis, geldt per 1 maart een uitzondering. Onder bepaalde voorwaarden mogen zij 25 procent van de arbeidsuren van hun werknemers inzetten, terwijl zij voor deze uren de loonkostensubsidie blijven ontvangen. De versoepeling is bedoeld om een snellere opstart mogelijk te maken wanneer de toeristenstroom weer op gang komt en helpt om het personeel ‘werkfit’ te houden. 

115 bedrijven maken aanspraak

Om te bepalen welke bedrijven het zwaarst getroffen zijn, wordt aangesloten bij de Tegemoetkoming EZK. Alleen bedrijven die al gebruik maken van de noodregeling van SZW en waarvan uit de aanvraag voor de derde tegemoetkoming van EZK (tijdvak juli tot en met september 2020) blijkt dat zij te maken hebben met een omzetverlies van ten minste 50 procent, kunnen een beroep doen op de versoepeling. Het gaat om 115 ondernemingen op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Afspraken met betrekking tot deze uitzondering zijn tot stand gekomen in overleg met werkgeversorganisaties. 

Verzoek indienen

Om een beroep te doen op de versoepeling, moeten bedrijven een verzoek indienen bij de RCN-unit SZW. Na schriftelijk akkoord bepaalt de werkgever zelf, in overleg met de werknemers, hoe en welke 25 procent van de arbeidsuren wordt ingezet. Gedurende de looptijd van de versoepeling mag hierin gevarieerd worden. Voorwaarde is dat uitsluitend werknemers voor wie al loonkostensubsidie wordt verstrekt binnen die 25 procent worden gebracht.  

Alle voorwaarden en aanvullende informatie over de steunmaatregelen staan op http://www.rijksdienstcn.com/covid-19 (onder Noodpakket Overheid). Hier vindt u ook de benodigde aanvraagformulieren. Bij dringende vragen kan contact opgenomen worden met de RCN-unit SZW via 781-5554 (Bonaire), 790-0052 (Sint Eustatius) en 416-3804 (Saba). U kunt voor uw aanvraag voor de Tegemoetkoming EZK ook contact opnemen met het steunloket van de Kamer van Koophandel via steunloket@kvkbonaire.com. 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo