Nieuws van Bonaire

Onderzoek naar Arbeidskrachten op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Foto WEB Bonaire

Kralendijk – Het CBS start met een arbeidskrachtenonderzoek. Tussen december 2020 en maart 2021 zullen interviewers van het Centraal Bureau voor de Statistiek op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba op pad gaan om aselect gekozen huishoudens te bezoeken.

Het Arbeidskrachtenonderzoek is een steekproefonderzoek onder huishoudens dat het CBS om de twee jaar uitvoert. Met het onderzoek meet het CBS de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in Caribisch Nederland. Eén van de belangrijkste gegevens uit het AKO is het werkloosheidspercentage. Dit percentage geeft aan welk deel van de beroepsbevolking op zoek is naar werk. Andere belangrijke gegevens zijn de arbeidsparticipatie, maar ook gegevens over bijvoorbeeld het opleidingsniveau, beroep en arbeidsduur. 

Om beter inzicht te krijgen in de arbeidsmarktgegevens, vraagt het CBS de medewerking van alle huishoudens die deel uitmaken van de steekproef. Op Bonaire zullen 969 huishoudens benaderd worden, op Sint-Eustatius 512 en op Saba 488.

Het CBS is wettelijk verplicht om alle verzamelde gegevens strikt vertrouwelijk te behandelen. Hierbij heeft het CBS verschillende maatregelen getroffen om  de verzamelde gegevens te beschermen. Alle interviewers zijn in het bezit van een legitimatiebewijs van het CBS. Op verzoek moet de interviewer zich kunnen identificeren, zodat iedereen er zeker van kan zijn dat de gegevens door het CBS wordt verzameld.

Het CBS begrijpt dat het aanleveren van informatie in deze moeilijke tijden niet eenvoudig is. Maar betrouwbare cijfers over hoe we er als Caribisch Nederland voor staan zijn erg belangrijk.

Juist nu hebben overheden, wetenschappers, bedrijven en burgers er behoefte aan om te weten hoe het gaat met Caribisch Nederland en haar inwoners. Het CBS gaat daarom door met gegevens verzamelen. Het CBS hoopt dat men ook in deze tijd deze belangrijke gegevens blijft aanleveren en dankt bij voorbaat voor het begrip. 


Lees ook:

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo