Nieuws van Bonaire

Presentatie criminaliteitscijfers KPCN

 

Kralendijk – Het Korps Politie Caribisch Nederland presenteert om de 6 maanden een overzicht van criminaliteit- en verkeerscijfers. Ook wordt een vergelijking gemaakt met de cijfers van het voorafgaande jaar.

De vermogensdelicten (met name diefstallen en woninginbraken) laten in 2018 ten opzichte van 2017 een daling van 18% zien. Deze daling is mede te danken aan het aantal woninginbraken van 155 incidenten in 2017 gedaald is naar 89 incidenten in 2018. Deze daling is gevolg van het vast zitten van enkele bekende inbrekers en het gevolg van extra patrouilles in de woonwijken van Bonaire en de samenwerking met onder andere Directe Toezicht en Handhaving van het OLB.

Voor wat betreft de geweldsdelicten is er weliswaar een stijging van 13% te zien, maar deze stijging is vooral het gevolg van een cijfermatige lichte stijging van huiselijk geweld en andere vormen van mishandeling.

In 2018 is het aantal verkeersongevallen in vergelijking met het jaar 2017 met 15% gestegen. Er vonden vooral meer zogenoemde blikschade aanrijdingen plaats. In het jaar 2018 vielen helaas ook weer dodelijke slachtoffers te betreuren in het verkeer (4).

Uit de politiecijfers over 2018 en deze vergeleken met de cijfers van 2017 kan worden geconcludeerd dat het op Bonaire veiliger is geworden.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo