Nieuws van Bonaire

AlgaeParc Bonaire gaat volgende fase in

 

Door René Zwart©

Kralendijk/Wageningen – De ontwikkeling van de algenfarm AlgaePARC Bonaire gaat een volgende fase in nu het haalbaarheidsonderzoek door Wageningen University & Research (WUR) positief is afgerond.

De WUR is gestart samen met het Water en Energiebedrijf Bonaire (WEB) een laboratorium in te richten voor vervolgonderzoek. Het laboratorium komt te staan op het WEB-terrein op Barkadera. Studenten van de WUR zullen daar onderzoeken op welke manier de algenproductie op Bonaire op de meest rendabele manier kan worden opgezet en welke algensoorten het best gedijen op het eiland.

AlgaePARC Bonaire is een samenwerking is tussen Wageningen Universiteit, reisorganisatie TUI, openbaar lichaam Bonaire, de Europese Unie (OCTA), het ministerie van Economische zaken, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB). Een videopresentatie van het project is hier te zien.

 

1200

Eerder dit jaar verscheen in het magazine Bon Bini Bonaire – een uitgave van het Kabinet van de Gezaghebber – het onderstaande interview met prof.dr.ir. René Wijffels van de Wageningen University & Research over AlgaePARC Bonaire:

Kralendijk – Het plan voor de vestiging van een algenfarm op Bonaire is een stap dichterbij de verwezenlijking gekomen. Het eiland lijkt de ideale locatie om op een duurzame wijze algen te produceren als grondstof voor bijvoorbeeld voedsel, cosmetica en brandstof. Voordat AlgaePARC Bonaire een feit is moet er echter nog nergens in de wereld betreden terrein worden verkend.

,,Het kweken van microalgen als grondstof voor verschillende producten is niet nieuw. Maar zoals wij het op Bonaire willen is het nooit toegepast”, aldus mede-initiatiefnemer hoogleraar prof.dr.ir. René Wijffels van de Wageningen University & Research. Anderhalf jaar geleden werd hij door toenmalig gedeputeerde Clark Abraham benaderd met de vraag of hij interesse had voor een pilot op Bonaire. ,,In het verleden hadden wij al eens gekeken wat een goede productielocatie zou kunnen zijn voor microalgen. We dachten aan de Caribische eilanden omdat de klimatologische omstandigheden er vrij constant zijn. De temperaturen zijn het gehele jaar door gelijk en er is heel veel zon. Dat laatste is van belang want wij willen een duurzame technologie ontwikkelen om zonlicht te gebruiken voor het genereren van biobased grondstoffen.”

Qua innovatie gaat het project nog veel verder. ,,Voor het kweken van algen is procescontrole nodig, bijvoorbeeld om de temperatuur in de gaten te houden. Bovendien moeten er elementen worden toegevoegd zoals CO2. Wij willen toe naar een systeem dat zonder procescontrole kan opereren waarbij de CO2 uit de lucht wordt gehaald en geen actieve koeling nodig is. Dat laatste kan door het gebruik van zeewater. Er bestaan wel concepten voor een dergelijk systeem, maar deze zijn nog nooit in de praktijk gebracht. Het is namelijk best ingewikkeld.” Daarom is begonnen met een studie naar de techno-economische haalbaarheid waarvoor een financiële bijdrage van onder andere het OCTA-programma van de Europese Unie is ontvangen.

,,Het onderzoek is bijna afgerond. De eerste uitkomsten bevestigen dat de productiviteit hoog kan zijn en de productiekosten relatief laag, maar ook dat het koelen van het systeem kostbaar is. Er is van nature koelcapaciteit aanwezig: de zee waarvan de temperatuur altijd 27 graden is. Je zou dus een reactorsysteem kunnen laten drijven op zee. Je hebt dan echter te maken met golfslag waardoor je een zwaardere constructie nodig hebt die het weer duur maakt. Bovendien willen wij geen druk uitoefenen op de natuur. Vandaar dat wij denken aan bassins op het land waar zeewater wordt binnengelaten. Het lijkt een beetje op de werking van de zoutpannen.”

Wijffels is optimistisch. ,,Ik denk dat het kan. Maar wij willen eerst de bottlenecks begrijpen en onderzoeken hoe we daarmee kunnen omgaan. We gaan microalgen die nu al op Bonaire in de zoutpannen en plassen aanwezig zijn isoleren. Daarmee gaan we eerst bij ons lab in Wageningen proeven doen. Het idee is om vervolgens bij het Water- en Elektriciteitsbedrijf Bonaire een lab te bouwen en dan over een jaar of twee met de infrastructuur voor een klein proefstation te beginnen. We doen het stap voor stap. Wij zijn een onderzoeksinstituut dus gaan niet zelf produceren. Als wij hebben aangetoond dat er op Bonaire een businesscase is om commercieel op grote schaal algen te kweken is het aan het bedrijfsleven om de exploitatie op zich te nemen.”

In het kader van de haalbaarheidsstudie is gekeken naar mogelijke afnemers. ,,De reisorganisatie TUI is bij het project betrokken omdat het kan bijdragen aan duurzaam toerisme. Uit algen kan olie worden gemaakt die geschikt is om biokerosine te produceren. We kijken ook naar het leveren van voer voor het duurzaam kweken van schelpdieren en vis. Dat maakt meteen het belang van Bonaire duidelijk: de diversificatie van de economie. Het algenpark biedt werkgelegenheid, maar er omheen zal ook allerlei bedrijvigheid ontstaan. Je kunt zelfs aan export denken.”

Wijffels ziet buiten het algenproject meer kansen om de lokale economie diverser en duurzamer te maken. ,,Wij zijn met het eilandbestuur en het ministerie van Economische Zaken in gesprek om te kijken naar sectoren als agricultuur en landbouw.” Groene projecten passen naadloos in de ambitie van Bonaire een kenniseconomie op het gebied van duurzame innovatie te ontwikkelen. Behalve de universiteit van Wageningen is ook TNO actief op het eiland. Voor organisaties die zich richten op research en development blijkt Bonaire vanwege de klimatologische omstandigheden, de nabijheid van zee en het unieke koraalrif een aantrekkelijke vestigingsplek.

Professor René Wijffels ziet in Bonaire de ideale locatie voor een algenfarm.

 

Deel dit artikelRocargo

Rocargo

Rocargo