Nieuws van Bonaire

Extracties vergoed door SZW

Het trekken van tanden of kiezen wordt vanaf heden door de RCN-unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid (unit SZW) vergoed voor inwoners van Bonaire met een laag inkomen. Het gaat hier om mensen die niet meer verdienen dan het minimumloon, die onderstand ontvangen of die een AOV-pensioen hebben zonder andere inkomsten. Dit is de uitkomst van besprekingen tussen de drie tandartspraktijken op Bonaire en de unit SZW.

Inwoners van Bonaire van 18 jaar en ouder moeten zelf de kosten van extracties betalen. Mensen in de laagste inkomenscategorie stellen hierdoor een bezoek aan de tandarts bij kiespijn soms lang uit. De unit SZW kan vanuit de bijzondere onderstand inwoners met een laag inkomen bijstaan bij onverwachte noodzakelijke kosten. Tot op heden ging het hierbij bijvoorbeeld om gebruiksgoederen zoals een koelkast of fornuis, of om de kosten van een babyuitzet. Nu worden daar de kosten van extracties aan toegevoegd.

Inwoners die vermoeden aanspraak te maken op deze vergoeding, kunnen langskomen bij het SZW-kantoor tijdens het spreekuur van de onderstand. Zij moeten hier hun bankafschrift en inkomensbewijzen tonen. Degenen die in aanmerking komen, krijgen een verklaring mee. De tandartsen zullen door het tonen van deze verklaring de kosten van de extractie niet in rekening brengen bij de patiënt, maar bij de unit SZW.

Voor mensen in de onderstand is het aanvragen van een verklaring niet nodig. Zij kunnen direct naar de tandarts gaan. De tandarts zal bij de unit SZW nagaan of de persoon daadwerkelijk onderstandsgerechtigde is.

De vergoedingen van tandheelkundige zorg vanuit het Zorgverzekeringskantoor (ZVK) blijven onveranderd. Voor verzekerden van 18 jaar en ouder worden uitneembare protheses, behandelingen en chirurgische tandheelkundige hulp vergoed. Kinderen tot en met 17 jaar hebben recht op het volledige pakket tandheelkundige zorg en mondzorg via het ZVK.

Saba en Sint Eustatius hebben een eigen vorm van tandartsenzorg waarbij de bijzondere onderstand tot op heden niet aan de orde is.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo