Nieuws van Bonaire

Lokale overheid hindert oplossen woningtekort

Bij het faciliteren van sociale woningbouw op Bonaire laten het Bestuurscollege en de Eilandsraad het lelijk afweten, vindt staatssecretaris Knops | Foto FCB

 

Door René Zwart©

Den Haag – Het Bestuurscollege en de Eilandsraad hebben de sleutel in handen om het grote tekort aan betaalbare huisvestiging op Bonaire binnen afzienbare tijd op te lossen. Dat kan worden opgemaakt uit een brief van staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer.

De bewindsman meldt dat de Fundashon Cas Bonairiano (FCB) er in is geslaagd om ondanks de door de regering geweigerde garantstelling een lagere rente (4,4% in plaats van 6%) te bedingen voor de financiering van de bouw van 500 sociale woningen. ,,Dit is mede te danken aan de positieve ontwikkelingen op het gebied van professionalisering en financieel beheer die FCB heeft doorgemaakt in de afgelopen jaren”, schrijft Knops die in zijn brief spreekt van een ‘dringende maatschappelijke behoefte aan additionele sociale woningbouw’.

Vorige maand is de FCB met een eerste fase van 76 woningen gestart die in augustus 2019 worden opgeleverd. ,,FCB heeft laten weten daarnaast ook de financiering rond te hebben voor een tweede tranche van 50 woningen tegen 4,4% rente met een looptijd van 20 jaar en een interne financiering van 20% van de investering. Voor financiering van de overige 375 woningen is FCB momenteel in gesprek met diverse banken en pensioenfondsen uit de regio.”

Toch signaleert de staatssecretaris nog een knelpunt: ,,Een blijvende uitdaging betreft de bekostiging van de benodigde infrastructuur. Het gaat daarbij om het bouwklaar maken van de omgeving, inclusief aanleg wegen, elektra, water, etc.” Infrastructuur is echter een taak van de lokale overheid en die laat het, zo blijkt uit de brief aan de Kamer, afweten.

,,Een oplossing vraagt commitment van zowel de Eilandsraad als het Bestuurscollege. Met de gedeputeerden heb ik gesproken over de noodzaak tot het vaststellen van de nieuwe statuten van FCB conform de Code Corporate Governance. Deze aangepaste statuten liggen al sinds februari 2015 bij de Eilandsraad ter behandeling. Daarbij is de zittingstermijn van alle RvC leden van FCB sinds 31 december 2011 overschreden. De Eilandsraad is hier meerdere malen op geattendeerd door FCB”, aldus Knops.

,,Deze zaken maken onderdeel uit van de governance van FCB en in lijn met het regeerakkoord acht ik het van belang dat die op orde is voor we verdere stappen ondernemen. De gedeputeerden hebben aangegeven dat het streven is om de nieuwe statuten van FCB voor de verkiezingen van maart 2019 door de Eilandsraad te laten vaststellen. Ik heb aangedrongen op een daadkrachtiger en slagvaardiger optreden van het bestuurscollege, ook op dit punt. Ik verwacht van het Bestuurscollege meer voortvarendheid.”

De bewindsman wil niet alleen dat het BC uiterlijk in september een voorstel doet voor de bekostiging van de benodigde infrastructuur voor sociale woningbouw, maar ook vaart maakt met het vaststellen van een Huurcommissie- Huurprijzenverordening, een Verhuursubsidie­verordening en een Huisvestingsverordening. Zelf werkt BZK aan een vereenvoudigde vorm van huursubsidie. Ook is het ministerie bereid 470.000 euro beschikbaar te stellen om de realisatie van sociale woningbouw op Bonaire op weg te helpen.

,,Ik heb daarbij wel de voorwaarde gesteld dat er een totaalplan ligt voor de nieuwbouw van alle 500 woningen. Ik constateer dat er samen met FCB de afgelopen tijd veel stappen in de goede richting zijn gemaakt. Tegelijkertijd liggen er ook nog diverse vraagstukken en uitdagingen die moeten worden opgelost. Het openbaar lichaam Bonaire zal hierbij een actieve rol moeten spelen, zodat er meer zichtbare resultaten worden geboekt op het terrein van o.a. de sociale woningbouw”, besluit Knops.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo