Bonaire

Posters en brochures over depositogarantie op Bonaire

Vanaf maandag 5 maart komen er in bankkantoren op Bonaire posters en brochures over de bescherming van bankrekeningen door de depositogarantie voor Caribisch Nederland. Op deze manier wordt uitgelegd hoe het nieuwe systeem werkt. Het geld op bankrekeningen van inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba is sinds oktober 2017 namelijk beschermd tot 10.000 USD per persoon per bank.

Publieksbekendheid met depositogarantie is belangrijk

Het onder de aandacht brengen van de depositogarantie gebeurt in samenwerking met de banken op Bonaire die onder de bescherming vallen. Zo is voor klanten duidelijk dat hun bank deelneemt aan de depositogarantie. Ook via internet en radio zullen inwoners van Bonaire op de hoogte worden gebracht.

De Nederlandsche Bank (DNB) – verantwoordelijk voor de uitvoering – vindt het belangrijk dat inwoners bekend zijn met het bestaan en de belangrijkste voorwaarden van de depositogarantie voor Caribisch Nederland. Dankzij depositogarantie hebben klanten van een bank de zekerheid dat hun geld veilig is, mocht er iets met een bank gebeuren. Op deze manier wordt ook bijgedragen aan financiële stabiliteit. Wereldwijd is er in meer dan honderd landen een dergelijke garantie van spaargeld.

Voorwaarden voor depositogarantie

De brochure over depositogarantie maakt duidelijk dat inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba beschermd zijn tot 10.000 USD per persoon per bank als aan drie voorwaarden wordt voldaan:

1. Het geld staat op een rekening bij een bank met een vergunning van DNB op Bonaire, Sint Eustatius of Saba;

2. De inwoner (of onderneming) staat bij de bank geregistreerd als rekeninghouder;

3. De inwoner heeft een sedula (of is een onderneming) en is officieel ingezetene van het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba.

Meer informatie voor inwoners

Inwoners van Bonaire die meer informatie willen over de depositogarantie voor Caribisch Nederland, kunnen daarvoor terecht bij een kantoor of de website van hun bank. Ook op de website van De Nederlandsche Bank (DNB) voor Caribisch Nederland (www.cn.dnb.nl ) is er een informatiepagina over de depositogarantie. Hier zijn ook in drie talen de brochure en een fact sheet te

vinden die uitleg geven over hoe de bescherming precies werkt. Voor vragen kan ook per e-mail of telefoon contact worden opgenomen met de Infodesk van DNB (in Nederlands of Engels).

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo