Nieuws uit Nederland

Dekkingsgraad PCN weer boven de 100%

Het bestuur van PCN vergaderde de afgelopen 2 dagen op Bonaire en heeft positief nieuws voor de deelnemers. Op de foto (vlnr), Roy Hooker, Gerard Bergsma, Harald Linkels en Valdemar Marcha. Foto: PCN.
Foto bestuur PCN november 2017

Het bestuur van PCN vergaderde de afgelopen 2 dagen op Bonaire en heeft positief nieuws voor de deelnemers. Op de foto (vlnr) Roy Hooker, Gerard Bergsma, Harald Linkels en Valdemar Marcha. Foto: PCN.

Kralendijk- Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) heeft weer een dekkingsgraad van boven de 100%, om precies te zijn 101% per eind oktober 2017. De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft de verhouding weer tussen de bezittingen en verplichtingen van het fonds.

De sterk toegenomen dekkingsgraad maakt een nieuwe korting op pensioenen en aanspraken een stuk kleiner. Bij het doorvoeren van de korting van 3,5% per april van dit jaar, voorzag het fonds nog een verdere korting van rond de 10% bij ongewijzigde omstandigheden.

Volgens PCN-voorzitter Harald Linkels, zijn de omstandigheden gelukkig niet gelijk gebleven. “Het fonds heeft vooral geprofiteerd van het aantrekken van de dollar-gerelateerde rente”, aldus Linkels. De voorzitter van het fonds legt uit dat ook de doorgevoerde korting en een gunstig beleggingsresultaat voor het lopende jaar, aanzienlijk hebben bijgedragen aan het herstel van het pensioenfonds voor de BES-ambtenaren.

Toch blijft Linkels voorzichtig over de nabije toekomst. “Net als de rente de afgelopen maanden fors is gestegen, kan zij ook weer dalen. Op dit moment zit PCN met een dekkingsgraad van 101% ruim boven de vereiste dekkingsgraad in het herstelplan. Hierdoor is de kans op een nieuwe korting aanzienlijk kleiner geworden, maar nog niet helemaal van de baan”.

Volgens Linkels zou bij een plots dalende rente of bijvoorbeeld een beurscrash, de dekkingsgraad alsnog negatief kunnen worden beïnvloed. “Maar dat geldt in principe voor elk pensioenfonds”, aldus Linkels.

Linkels merkt op dat het herstel van het fonds niet te danken is aan bijstorting door Nederland, doch geheel op eigen kracht is verwezenlijkt. “Wij zijn nog steeds verwikkeld in een juridische procedure met de Staat, omdat wij van mening zijn dat het fonds indertijd onvoldoende kapitaal heeft meegekregen, althans op grond van criteria zoals vereist door toezichthouder, De Nederlandse Bank (DNB). “Hoewel een dekkingsgraad van 101% op dit moment goed klinkt, is het belangrijk op te merken dat het onvoldoende is om de pensioenen op korte termijn weer te kunnen indexeren”. Ook geeft de dekkingsgraad nog geen ruimte om de eerder doorgevoerde korting weer ongedaan te kunnen maken.

Deel dit artikel