Geen categorie

Schikking met bouwbedrijf in strafzaak

Het Openbaar Ministerie heeft met een groot bouwbedrijf op Bonaire een schikking getroffen in een strafzaak. Deze strafzaak betreft het niet juist doen van belastingaangiften die zien op af te dragen loonbelasting, premies en algemene bestedingsbelasting.

Voorts werd het bouwbedrijf en diens directeur C.M. verdacht van valsheid in geschrifte. Tenslotte werden er twee overtredingen vastgesteld van de Arbeidsomstandighedenwet. Deze overtredingen zagen op het onbeschermd werken met asbest in het centrum van Kralendijk.

De schikking houdt in dat de zaak niet voor het Gerecht wordt gebracht als wordt voldaan aan de voorwaarde dat het bouwbedrijf en diens directeur een boetebedrag van 100.000 USD zullen betalen en dat de directeur in kwestie een werkstraf gaat verrichten van 240 uur. Verder mogen het bouwbedrijf en diens directeur de komende drie jaren geen enkel strafbaar feit plegen, anders wordt het bouwbedrijf en de directeur alsnog vervolgd voor deze feiten.

De fiscale fraude van het bouwbedrijf kwam aan het licht door een boekenonderzoek door de Belastingdienst Caribisch Nederland, gevolgd door een onderzoek van de FIOD. Dit onderzoek betreft een van de eerste fiscale strafrechtelijke onderzoeken op Bonaire. Meer fiscale strafrechtelijke onderzoeken zullen volgen.

Het Openbaar Ministerie heeft bij de keuze voor een schikking mede in overweging genomen dat dit een van de eerste fiscale strafrechtelijke onderzoeken was op Bonaire. Het is van belang dat iedereen op Bonaire weet dat fiscale delicten op Bonaire vanaf nu af aan ook actief vervolgd gaan worden. “ Nu de norm gesteld is en voor iedereen duidelijk, zal in een volgend vergelijkbaar geval zal een gang naar de rechter voor de hand liggen”, aldus hoofdofficier Henry Hambeukers.

Vanzelfsprekend zal het bouwbedrijf over de jaren dat er onjuiste aangifte is gedaan, ook nog moeten afrekenen met de fiscus. Dat staat los van bovenbedoelde strafrechtelijke afdoening.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo