Geen categorie

Per 1 juni 2016 ‘Aanwijzing Voorlichting Opsporing en Vervolging’ van kracht

openbaar ministerie bes

Per 1 juni 2016 is de “Aanwijzing Voorlichting Opsporing en Vervolging” uitgevaardigd. Het betreft een Aanwijzing in de zin van Artikel 5, lid 4 Rijkswet Openbaar Ministeries uitgevaardigd door de Procureur-generaal (PG) van Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES-eilanden).
De “Aanwijzing Voorlichting Opsporing en Vervolging” verschaft kaders voor het pers- en communicatiebeleid van het Openbaar Ministerie (OM) en regelt de samenwerking en afstemming op dit terrein met de verschillende opsporingsdiensten zoals het Korps Politie Curaçao (KPC), Korps Politie Sint Maarten (KPSM), Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN), Recherche Samenwerkings Team (RST), de Landsrecherches van Curaçao en Sint Maarten, de Kustwacht, de Koninklijke Marechaussee en het Afpakteam.

Doel van de aanwijzing is te komen tot een uniforme, transparante en verantwoordelijke voorlichtingspraktijk. In de aanwijzing wordt onder andere bepaald wie in welke fase van een zaak de communicatie en voorlichting doet, wat voor soort informatie wel en niet wordt vrijgegeven en op welke manier dat gebeurt.

Bij de voorlichting over strafzaken zal het van groot belang zijn dat de juiste balans wordt gevonden tussen openheid en transparantie enerzijds en de belangen van een eerlijke procesgang, het opsporingsbelang en de privacy van de betrokkenen anderzijds.

Dit betekent dat bij het OM in ieder afzonderlijk geval een belangenafweging dient te worden gemaakt tussen enerzijds openheid en transparantie en anderzijds het onderzoeksbelang. Het uitgangspunt hierbij is: transparantie wanneer het mogelijk is, terughoudendheid wanneer het nodig is.

Aanwijzingen en richtlijnen worden uitgevaardigd en gepubliceerd ten behoeve van de duidelijkheid en de ambitie van het Parket Procureur-generaal om de consistentie in het strafvorderingsbeleid te vergroten.

In het kader van deze transparantie is de “Aanwijzing Voorlichting Opsporing en Vervolging” met ingang van heden op de website van het Openbaar Ministerie geupload. U kunt het lezen en downloaden via de linkhttp://www.openbaarministerie.org/images/AanwijzingVoorlichtingOpsporingVervolging_010616.pdf

Op de website zijn ook de volgende richtlijnen en aanwijzingen na te lezen:

• Aanwijzing taken en inzet Landsrecherche per 1 februari 2016
• Aanwijzing hoge en bijzondere transacties per 1 januari 2016
• Richtlijn illegaal vuurwapen- en munitiebezit per 1 maart 2015
• Richtlijn diefstal met geweld per 1 juni 2015
• Richtlijn opium delicten per 1 juli 2015
• Aanwijzing Slachtofferzorg Parket Curaçao per 1 juli 2014

Bron: Openbaar Ministerie

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo