Milieu

Eerste steen gelegd voor nieuw afvalcentrum Lagoen

eerste steen afvalcentrum

KRALENDIJK — “Vroeger verzamelde ik mijn batterijen en nam ze mee als ik voor werk of vakantie naar Amerika vloog. Daar kon ik ze gescheiden inleveren”, vertelt gedeputeerde Benito Dirksz, kort nadat hij vrijdagmiddag de eerste steen heeft gelegd voor een nieuw afvalverzamelpunt. In zijn korte speech gaf hij aan dat Bonaire zich meer bewust moet worden van de noodzaak van het gescheiden inzamelen van afval.

Met de bouw van een nieuw afvalcentrum bij de oude vuilstortplaats in Lagoen, zet Bonaire een nieuwe stap als het gaat om afvalverwerking. “Want die is nog niet op het niveau dat we willen”, zo licht Rudsel Leito, directeur van vuilnisophaal- en verwerkingsbedrijf Selibon toe.

“Er moet minder troep in de grond verdwijnen. Daarom is het gescheiden ophalen van afval zo belangrijk. Dan kan een deel worden gerecycled, de rest kan verantwoord worden verwerkt.”

Op Bonaire kan onder meer karton, glas, blik, aluminium en olie al apart worden ingeleverd bij de milieustraat, aan de Kaya Industria.

Het afvalcentrum dat wordt gebouwd in Lagoen is een ‘hele grote uitvoering daarvan’, aldus Randy Leonora, operations manager bij Selibon

“Alles wat recyclebaar is wordt hier apart gesorteerd, alleen restafval wordt straks nog gestort.”

Selibon start met de bouw van het ‘civiele deel’ voor de gescheiden inzameling. Als dat klaar is, naar vermoeden nog dit jaar november, wordt de hal gebouwd waar de verwerkingsactiviteiten zullen plaatsvinden, zoals het verpakken van karton, het verpulveren van glas en het persen van autobanden om er balen van te maken. Karton hoopt Selibon vervolgens verder te verkopen, vermalen glas kan lokaal worden hergebruikt bijvoorbeeld in de wegenbouw.

Daarnaast komt er een oven voor de verbranding van biomedisch afval en kadavers. “Dat ligt nu met het huisvuil op de stort, dat kan zo niet verder”, zegt Leonora.

Tot ruim een jaar geleden werd het gescheiden ingezamelde afval verwerkt en van het eiland afgevoerd door Bonrecycling. Dat bedrijf staakte de werkzaamheden nadat het, naar eigen zeggen, geen toezeggingen kreeg, betrokken te zullen blijven bij toekomstige plannen

Het nieuwe afvalcentrum is een gezamenlijk initiatief van Selibon, het Openbaar Lichaam Bonaire en de Rijksoverheid.

Volgens Dirksz, is ‘een schoon eiland goed voor iedereen’. “Op Bonaire wordt men zich steeds bewuster hoe om te gaan met vuil. Het eiland wordt door toeristen als een van de schoonste van de Cariben beschouwd.” Zelf draagt de gedeputeerde bij aan een schoner milieu door niet alleen zijn batterijen in te leveren, maar ook plastic tasjes opnieuw te gebruiken. “En glas breng ik naar de glasbak.”

Dit najaar begint Selibon in Rincon een proef met het gescheiden inzamelen van afval. Leonora: “Inwoners krijgen dan een tweede container voor groente-, fruit- en tuinafval. Dat willen we in een later stadium dan weer gebruiken om compost van te maken.”

Bron en foto : Amigoe

Deel dit artikel