Onderwijs op Bonaire

Overleg over schooltaalbeleid Bonaire

taal en onderwijs

In de komende weken spreekt RCN/OCW (de afdeling Onderwijs van de 

Rijksdienst Caribisch Nederland) met vertegenwoordigers van het Bonaireaanse onderwijsveld, de stichtingen Akademia di Papiamentu en Dushi Papiamentu, het bestuurscollege en de eilandsraad. Deze gesprekken zijn een volgende stap om te komen tot een aangepast schooltaalbeleid voor de scholen op Bonaire. En om informatie hierover uit te wisselen met alle andere partners in het onderwijsveld. 

Uitgangspunt van OCW is dat scholieren op Bonaire recht hebben op onderwijs dat hen in staat stelt succesvol door te stromen naar een vervolgopleiding in de regio of in Nederland of naar de lokale arbeidsmarkt. Om dit te kunnen bereiken, moeten de scholieren voldoende kennis hebben van zowel het Papiamentu als van het Nederlands. Het ministerie had aan de Taalunie in 2014 gevraagd om te adviseren over wat er nodig zou zijn om te komen tot een betere beheersing van het Nederlands door de scholieren. Dit omdat vooral de beheersing van het Nederlands nog altijd een belangrijk punt van zorg is in het onderwijs op Bonaire. De Taalunie leverde eind 2014 het rapport “Nederlands op zijn BESt” op, met aanbevelingen voor het schooltaalbeleid.

In 2015 heeft de Staatssecretaris  op Bonaire een expertgroep Papiamentu en een expertgroep Nederlands ingesteld. Hun opdracht was om in kaart te brengen wat de gevolgen zouden zijn van implementatie van het advies “Nederlands op zijn BESt”. De expertgroep Papiamentu bestond uit Ronald Severing, Sedney Marten, Iveth Anthony en Marie Craane. De expertgroep Nederlands werd gevormd door Amos van Gelderen, Juana Kibbelaar en Jessica Maduro. De expertgroepen stonden onder leiding van Riet Sealy. De rapporten van deze twee expertgroepen bevatten aanbevelingen voor het Nederlands en het Papiamentu op de scholen van Bonaire.

De scholen en andere onderwijsinstellingen op het eiland zijn verantwoordelijk voor het formuleren en uitvoeren van hun eigen schooltaalbeleid.  Het is aan hen om te bepalen hoe zij met behulp van de aanbevelingen van de expertgroepen invulling geven aan het onderwijs van het Papiamentu en het Nederlands.

Tijdens de gesprekken in de komende weken zullen RCN/OCW en de voorzitter van de expertgroepen waar nodig een nadere toelichting geven op de rapporten van de twee expertgroepen en het advies “Nederlands op zijn BESt” van de Taalunie. Aansluitend zijn de onderwijsinstellingen aan zet om te komen tot een aangepast schooltaalbeleid. RCN/OCW zal vanaf nu regelmatig naar buiten treden met informatie om de bevolking van Bonaire op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op het gebied van het Bonaireaanse schooltaalbeleid.

Deel dit artikel