Nieuws van Bonaire

Referendumcommissie presenteert zich aan de pers

Vandaag heeft de referendumcommissie uitleg gegeven aan de pers en de mogelijkheid geboden om vragen te stellen. Vijf van de zeven leden van de commissie waren aanwezig.

De vraag die het volk voorgelegd krijgt tijdens het referendum op 18 december is:

” Bent u het eens met de inhoud die gegeven is aan de directe band met Nederland”

Het antwoord is “ja” of “nee”

De referendumcommissie geeft aan onafhankelijk te zijn en neutraal en ziet het als haar plicht om het volk in de komende weken zo goed mogelijk te informeren.

De voorlichting zal bestaan uit drie delen.

  1. Er komen drie informatiebulletins uit, het eerste deel komt op 13 november, vijf weken voor het referendum. Dit bulletin heeft een korte uitleg over het verloop van het referendum en de gevolgen hiervan. Het tweede bulletin zal twee weken later verschijnen en hierin worden vooral vragen beantwoord. Het derde bulletin komt 1 week voor het referendum uit.
  2. Een awareness campagne, dit zijn een eigen website en Facebook pagina, advertenties in de media en enkele billboards.
  3. Voorlichtingsbijeenkomsten waarschijnlijk op 4 locaties, 1 in Rincon en op 3 plaatsen in Playa.

De referendumcommissie wil graag duidelijk maken dat het hier om een volksraadpleging gaat en dat de uitkomst alleen van belang is binnen Bonaire, het heeft een interne betekenis. Mede hierom is de Verenigde Naties niet uitgenodigd omdat dit niet nodig is.

De hoop is dat de stemgerechtigden, zo’n 11.000 mensen, zullen gaan stemmen maar er is geen minimum aantal stemmen nodig.

De organisatie van de stembureaus is in handen van Hoofd burgerzaken. wie mag stemmen is gelijk aan de eilandsraad verkiezingen. Dus iedereen die ingeschreven staat. Niet-Nederlanders moeten minimaal 5 jaar ingeschreven staan om te mogen stemmen. Ook zal een volmacht mogelijk zijn gelijk aan de eilandsraad verkiezingen.

De referendumcommissie geeft verder aan dat het mogelijk is voor grote bedrijven, scholen en verenigingen om de commissie uit te nodigen om voorlichting te geven.

De referendum commissie zal communiceren in het Papiaments en in het Nederlands, de twee officiële talen op Bonaire.

Alle informatie zal te vinden zijn op de website: www. referendumbonaire2015.org

De facebookpagina welke zal worden gebruikt is: Referendum Bonaire

U kunt vragen stellen per email: info@referendumbonaire2015.org

En er is een kantoor waar u met vragen terecht kunt,

het bezoekadres is: Kaya Korona 13 (OICN gebouw)

Open werkdagen van 13.00 uur tot 19.00 uur

Telefoon: 7171133

Deel dit artikel