Politiek & Bestuur

Vreemdelingenketenoverleg

Op dinsdag 18 augustus heeft er een vreemdelingenketenoverleg plaats gevonden in het RCN kantoor in The Bottom. In deze vergadering werd onder andere besproken dat de legestarieven per 1 oktober 2015 zullen worden gewijzigd (ook Nederlanders die geen eilandskinderen zijn en Amerikanen dienen per 1 oktober 2015 leges te gaan betalen).

Ook werd besproken dat Amerikanen op basis van een uitspraak van de rechter, dezelfde behandeling dienen te krijgen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba als de Nederlanders. Twee andere belangrijke onderwerpen die ook aan de orde kwamen waren de meldplicht voor vreemdelingen en het arbeidsmarkt- en vreemdelingenbeleid.

Het ketenoverleg vindt vier keer per jaar plaats op zowel Saba als op Sint Eustatius, waarbij alle instanties welke te maken hebben met de vreemdelingen vertegenwoordigd zijn. Deze instanties zijn onder andere; IND, SZW, Kabinet van de Gezaghebber, het bevolkingsregister, KMar/KPCN, de Belastingdienst en de Voogdijraad. Het doel van deze bijeenkomsten is om informatie uit te wisselen en om de processen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, ten behoeve van een efficiëntere dienstverlening aan de vreemdeling.

De IND organiseert deze vergaderingen en zit deze vergaderingen ook voor. Op Bonaire vindt er drie keer per jaar een strategisch overleg plaats met de ketenpartners.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo