Politie & Justitie

Politie ontslaat agent wegens onjuist gebruik dienstwapen

KRALENDIJK – De korpschef van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) heeft een politiemedewerker onvoorwaardelijk ontslagen wegens ernstig plichtsverzuim. Dit besluit volgt op een disciplinair onderzoek naar het oneigenlijk gebruik van een dienstvuurwapen in een horecagelegenheid op Saba, waarbij de medewerker niet aan het werk was.

Het onderzoek, uitgevoerd door het Bureau Interne Zaken van KPCN en de Rijksrecherche, toonde aan dat de medewerker ernstige verplichtingen had geschonden. Hij werd begin januari op non-actief gesteld en begin mei werd het voornemen tot ontslag medegedeeld. Na het verstrijken van de bezwaarperiode is het strafontslag nu definitief.

Rocargo

Korpschef Alwyn Braaf benadrukt dat integriteit essentieel is binnen de politie en dat plichtsverzuim ernstige consequenties heeft. “Voor niet professioneel gedrag is geen plaats in onze organisatie,” aldus Braaf. Het korps acht het strafontslag passend en onvermijdelijk om de veiligheid en het vertrouwen in de politie te waarborgen.

Deel dit artikel