Algemeen

Medewerkers LNV maken kennis met Bonaire in kader van natuurbehoud

De bezoekers van LNV maakten kennis met diverse personen betrokken bij milieubeheer op Bonaire. Foto: OLB

KRALENDIJK – Vorige week bezochten medewerkers van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) Bonaire om kennis te maken en te overleggen met gedeputeerde Cicilia over landbouw, voedselkwaliteit en de bescherming van de natuur. Het bezoek van LNV was vooral bedoeld om kennis te maken en om de status te bespreken van de verschillende lopende natuurprojecten.

Tijdens het bezoek kwamen verschillende projecten aan bod, zoals projecten voor het herstel van mangroven, het bestrijden van erosie, het herstel van zeegras, het herstel van koraal, natuurherstel in Washington Park en landbouwprojecten. Deze projecten zijn belangrijk omdat de natuur op Bonaire bedreigd wordt door uitdagingen zoals gronderosie, invasieve soorten, water- en bodemvervuiling en bebouwing aan de kust. Het beschermen van de natuur is ook belangrijk om de gevolgen van extreme weersomstandigheden door klimaatveranderingen beter aan te kunnen.

De Directie Ruimte en Ontwikkeling werkt nu aan een nieuw natuurplan voor de periode 2025-2029. De belangrijkste doelen van dit nieuwe plan zijn het herstellen van de koraalriffen, het behouden en herstellen van unieke leefgebieden en soorten, het duurzaam gebruiken van land en water voor de lokale economie en het maken van lokale voorwaarden voor blijvende resultaten van het natuurbeleid.

Doelen bereiken

“De samenwerking met LNV helpt ons om onze doelen te bereiken. In ons bestuursakkoord voor Bonaire, ‘het verschil, rechtvaardig en duurzaam 2023-2027’, is de bescherming van de natuur opgenomen als één van onze belangrijkste speerpunten. Het natuurplan in combinatie met de toekomstige structuurvisie voor Bonaire zal ondersteuning bieden in het uitvoeren van onze ambities voor ons prachtig eiland”, aldus gedeputeerde Cicilia.

Deel dit artikel