Overheid

Directie Toezicht en Handhaving intensiveert controles op Bonaire

KRALENDIJK – De Directie Toezicht en Handhaving (DT&H) voert momenteel intensievere controles uit op Bonaire en treft daarbij diverse overtredingen aan in de bouw. Bouwlocaties worden gecontroleerd op bouwtekeningen en vergunningen; bij gebrek hieraan volgt een bouwstop.

Ondernemers worden gecontroleerd op vestigings- en bedrijfsvergunningen. Illegaal gebruik van overheidsgrond zonder toestemming en betaling van precario leidt ook tot maatregelen. Toezicht & Handhaving benadrukt naleving van wet- en regelgeving, waaronder het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire en de Wet Volkshuisvesting BES.

Rocargo
Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo