Economie

Gedeputeerde Clark Abraham: ‘Huidige wetgeving maakt kortetermijnverhuur moeilijk’

Marlon Richardson (links) en Clark Abraham (rechts0. Foto: ABC Online Media

KRALENDIJK – Sinds een aantal maanden hebben verhuurders geregeld ambtenaren van de afdeling Toezicht en Handhaving van het Openbaar Lichaam Bonaire op de stoep. In wijken die in de woongebieden 1, 2 of 3 liggen mag volgens het OLB geen korte termijn verhuur worden gedaan. Afgelopen vrijdag gaf gedeputeerde Clark Abraham meer duidelijkheid. Volgens hem is het bestuurscollege aan het kijken om de huidige wetgeving omtrent kortetermijnverhuur aan te passen. 

Verhuurders worden sinds een aantal maanden actief gecontroleerd door de afdeling handhaving en toezicht. In april 2024 startte het OLB een campagne. Het doel was om illegale kortetermijnverhuur aan te pakken. Een argument dat werd aangedragen was dat de sociale cohesie in bepaalde wijken onder druk stond. In de campagne werd gevraagd of bewoners illegaal verhuur wilden melden bij het OLB. Sinds die tijd wordt er actief gecontroleerd door de overheidsinstantie. ,,Wij zijn de afgelopen tijd meerdere keren gecontroleerd door de afdeling handhaving en toezicht. Wij vermoeden dat dit komt door meldingen van buurtbewoners. Wij denken dat zij jaloers zijn en ons daarom aangeven. Een overtreding hebben wij niet begaan. Een brief hebben we niet ontvangen vanuit het OLB”, aldus één van de bewoners. De bewoner voegt er gekscherend aan toe: ,,De sociale cohesie die het OLB graag wil creëren werkt op deze manier prima”.

Dwangsommen zijn twijfelachtig

In woongebieden 1, 2 en 3 is het OLB van mening dat kortetermijnverhuur niet legaal is. Dit betekent dat verhuurders niet korter dan drie maanden mogen verhuren. Sommige bewoners ontvingen van het OLB een brief met als onderwerp: ‘voornemen tot last onder dwangsom’. In de brief staat onder meer: ‘De woning is in gebruik voor verblijfsrecreatie en verblijfsrecreatieve verhuur. Voor deze activiteit is geen vrijstelling verleend’.

Architect Gino Obersi lijkt op dit moment economische getroffen te zijn door het actieve toezichtbeleid van het OLB: ,,Dat klopt. Maar ik snap ook wat de overheid graag wil. Ik begrijp hun standpunt. Desalniettemin had ik het handhaafbeleid nooit in deze vorm willen toepassen. Je hebt het zo lang toegelaten. Nu wil je het opeens stoppen. Er zijn zoveel ontwikkelingen geweest op het eiland. Zo zijn er veel tuinmannen, privéchauffeurs, schoonmaakbedrijven en bijvoorbeeld privéchefs bijgekomen. Zij zullen economisch geraakt worden. Ik denk daarom niet dat dit de juiste weg is”.

De architect vervolgt: ,,Dat het OLB brieven stuurt met de dreiging van een voornemen tot last onder dwangsom, dat is wettelijk niet mogelijk. Ik heb namelijk nergens in de wetgeving terug kunnen vinden dat het niet mag. De huidige wetgeving specificeert niet duidelijk wat een recreatiewoning versus een huurwoning is”, aldus Obersi. ,,Zij zullen hiervoor eerst aanpassingen moeten doen in de wetgeving, voordat ze ook echt dwangsommen mogen uitdelen”. 

Ook gedeputeerde Abraham heeft zijn twijfels bij het uitdelen van dwangsommen: ,,Bij het niet naleven van de regels kunnen we bepaalde boetes opleggen die in de verordeningen zijn opgenomen” laat hij weten. “Wij kunnen geen bestuurlijke boetes opleggen zonder dat eerst een correctie wordt geëist, omdat de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) niet van toepassing is op dit onderdeel voor Bonaire.”

Economische gevolgen
Een maand geleden maakte Tourism Corporation Bonaire directeur Miles Mercera bekend dat zij samen met het OLB een onderzoek doen naar eventuele economische gevolgen van het handhaafbeleid kortetermijnverhuur. Gedeputeerde Clark Abraham werd in de persconferentie gevraagd of hij al meer kan vertellen over dit onderzoek en of hij meer weet over huidige of eventuele toekomstige gevolgen. De gedeputeerde liet daarop weten: ,,Wij zien dat er meer woningen beschikbaar zijn gemaakt voor lokale huurders”. Abraham liet zich verder niet uit over het onderzoek en over economische gevolgen voor het eiland.

Vrijstellingen

Voor bewoners lijkt het opmerkelijk dat de gedeputeerde in de persconferentie van vrijdag 31 mei liet vallen ‘Iedereen die een pand had vanaf 2010 en kortetermijnverhuur wilde doen, had hier bezwaar tegen kunnen aantekenen. Indien ze dat gedaan hadden, hadden ze misschien of hoogstwaarschijnlijk een aanpassing gekregen van de bestemming’. ,,Wij hebben in 2021 deze vrijstelling aangevraagd. Hiervoor hebben we twee brieven gestuurd en zijn we zelfs langs geweest op kantoor. Wij wachten nog steeds op antwoord vanuit het OLB”, aldus een bewoner. Bezwaar is ook door andere verhuurders de afgelopen jaren gedaan. Makelaar Ron Opdam laat weten: ,,Dit is opmerkelijk. Ik heb twaalf afwijzingen ontvangen met vrijwel allemaal dezelfde afwijzingen voor de aanvraag van kortetermijnverhuur en die zijn getekend door directeur toezicht en handhaving dhr. Marlon Richardson namens het bestuurscollege. 

Bestuurscollege overweegt wetswijziging

Toch lijkt er een positieve verandering te komen voor de kortetermijnverhuur. Gedeputeerde Abraham erkent dat de huidige wet scherp is en misschien niet altijd rechtvaardig aanvoelt. ,,Gedeputeerde Anjelica Cicilia is bezig met een herziening van het ruimtelijke ontwikkelingsplan om te kijken waar huidige mogelijkheden zouden komen voor andere bestemmingen”, liet Abraham weten. ,,Daarnaast overwegen we een vergunningstraject voor korte verhuur, vergelijkbaar met horecavergunningen. Hierdoor zou het wel mogelijk zijn om korte verhuur in sommige wijken mogelijk te maken. We gaan met de sector daarover in dialoog. Maar wetswijzigingen nemen tijd. Op dit moment zullen we nog toezicht houden. Er wordt alleen nog niet gehandhaafd.” 

Abraham vervolgt: ,,Wij begrijpen dat sommige mensen een tweede huis hier hebben gebouwd voor hun pensioen. Op Bonaire bestaan geen pensioenregelingen. Wij snappen als overheid ook dat deze mensen een tweede woning gebruiken voor hun eigen onderhoud in de toekomst. Desalniettemin zal de wet die in 2010 is vastgesteld, eerst veranderd moeten worden”.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo