Overheid

Eilandsraad Bonaire ergert zich aan arrogantie van ziekenhuisbestuur

Raadslid Junny Wout krijgt de lachers op zijn hand met de opmerking dat uitnodigen van Fundashon Mariadal zinloos is, omdat deze toch nooit op komt dagen. 

KRALENDIJK- De overgrote meerderheid van de Eilandraad is helemaal klaar met wat wordt omschreven als de arrogante en eigenzinnige opstelling van de Fundashon Mariadal. 

Dit kwam naar voren tijdens een vergadering donderdagmiddag van de vaste raadscommissie Samenleving & Zorg, waar onder andere gesproken werd over de problemen met de spoeduitzending van patiënten via de lucht. 

De raadsleden toonden zich duidelijk geïrriteerd over het feit dat het bestuur van Mariadal consequent weigert uitnodigingen van de Eilandraad te aanvaarden, om daar tekst en uitleg te geven over het gevoerde beleid en gemaakte keuzes. 

Hoewel het ziekenhuis formeel gezien geen verantwoording hoeft af te leggen tegenover het bestuurscollege, of de eilandsraad, zijn raadsleden toch niet te spreken over de opstelling van Mariadal. “Het gaat wel om onze mensen”, was een opmerkingen die tijdens de vergadering diverse malen te horen was. 

Raadslid Daisy Coffie (M21) gaf aan dat het bestuur van Mariadal zelfs zo pedant is, dat zij niet eens de moeite nemen op zijn minst te reageren op een uitnodiging, of om af te zeggen bij verhindering. 

Hoewel raadslid Yona Chirino (UPB) aangaf het eens te zijn met de kritiek op de opstelling van het ziekenhuisbestuur, was zij toch van mening dat er nog een uiterste poging moest worden gedaan de bestuurders van het ziekenhuis zelf tekst en uitleg te laten geven aan de eilandsraad. 

Zinloos

Hierop vroeg Junny Wout (MPB) het woord. “Waarom nodigen we ze überhaupt uit, als we van tevoren al weten dat ze toch niet komen, mevrouw de voorzitter?” was de even gepassioneerde als retorische vraag van Wout, die daarmee de hele zaal in lachen deed uitbarsten. 

Uiteindelijk ging de meerderheid van de Commissie akkoord met het voorstel nog een uiterste poging te doen om Mariadal toch in de eilandsraad te horen. 

Deel dit artikelRocargo

Rocargo

Rocargo