Politiek & Bestuur

MPB wil duidelijke stellingname gezaghebber Oleana over persvrijheid Bonaire

Foto - Humphrey Wout tijdens een interview bij de zender Live99FM eerder dit jaar

KRALENDIJK – De Movementu di Pueblo Boneriano (MPB) wil verduidelijking en een stellingname van gezaghebber Nolly Oleana over de brief die uit naam van de eilandsraad is gepubliceerd op de website van eilandsraad en waarbij de pers op het eiland een flinke veeg uit de pan kreeg. 

“De uitkomst van de onder uw voorzitterschap gehouden overleggen inzake het lekken van intern mailverkeer, nodigt de MPB-fractie uit het volgende onder uw aandacht te brengen: Ten eerste willen wij ten stelligste het volgende naar voren brengen. Wij distantiëren ons categorisch en absoluut van het ‘persbericht’ dat tegen de geldende procedurele regels in en zonder autorisatie van de eilandsraad, op de website van de eilandsraad is gepubliceerd. Ook inhoudelijk is het persbericht van een voor het openbaar bestuur ongekende ongepastheid: het is speculatief, intimiderend (naar medewerkers van het OLB) en grievend voor alle lokale media”, schrijft fractievoorzitter Humphrey Wout aan gezaghebber Oleana. 

Hoewel de partij zegt de zorgen te delen over het vermeend schenden van de vertrouwelijkheid van correspondentie binnen het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), merkt zij ook op dat de verontwaardiging bij een deel van de eilandsraad over het vermeende lekken nogal selectief is. 

“In de afgelopen jaren is het vaker voorgekomen dat zelfs financiële gegevens van individuele medewerkers van het OLB op straat zijn komen te liggen, hetgeen voor een (meerderheid in de) eilandsraad nooit reden is geweest voor ongerustheid, laat staan onderzoek.” schrijft Wout. 

Hoewel de MPB op zich voorstander van een onderzoek is, is zij ook van mening dat een dergelijk onderzoek niet politiek gestuurd en al helemaal niet politiek gekleurd mag zijn. “Daarvoor is de situatie te ernstig. Om die reden dringen wij aan op onafhankelijk onderzoek door een extern gespecialiseerd bureau dat zich niet beperkt tot de ééndimensionele vraag wie (mogelijk) heeft gelekt, maar ook verklaart waarom functionarissen binnen het OLB het kennelijk niet aandurven gesignaleerde misstanden intern te melden”. 

De MPB-fractie zegt verder zich niet aan de indruk te kunnen onttrekken dat het op 8 april jl. op de website van de eilandsraad gepubliceerde persbericht bedoeld is om een politiek ingegeven rookgordijn te leggen dat het zicht ontneemt op interim griffier De Wolff die met zijn eigengereid handelen keer op keer het gezag van de eilandsraad ondermijnt. “Als de eilandsraad niet zelf het vermogen heeft hiertegen op te treden, is het wat ons betreft aan u als waarnemend gezaghebber om de geëigende maatregelen te nemen en een breed onafhankelijk onderzoek te gelasten en hangende dat onderzoek de interimgriffier te schorsen”, zo zegt de blauwe partij. 

Rocargo

Persvrijheid

De MPB-fractie dringt er verder bij Oleana op aan in een openbare verklaring de media te benadrukken dat persvrijheid essentieel voor het goed functioneren van de democratische rechtsorde op Bonaire. 

De fractie stelt ook diverse concrete vragen aan de gezaghebber, die zij graag binnen 7 werkdagen beantwoord wil zien. Onder meer wil de MPB-fractie weten of de gezaghebber als hoeder van een integer bestuur de nodige maatregelen te nemen en een breed onafhankelijk onderzoek te gelasten aangaande de verdenking aan het adres van de griffier die onrechtmatig toegang heeft verkregen tot logfiles van de mailboxen van individuele medewerkers van het OLB en leden van de eilandsraad.

Daarnaast willen de fractie van Oleana weten of hij bereid is in een openbare vergadering aan de media het belang te benadrukken dat wordt gehecht aan de persvrijheid op het eiland. 

Rocargo
Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo