Milieu

Bonaire Internationale afvalvrije dag op 30 maart

KRALENDIJK – Het Openbaar Lichaam Bonaire benadrukt het belang van bewustwording over afval en moedigt iedereen aan deel te nemen aan de ‘Internationale afvalvrije dag’ op 30 maart, zoals uitgeroepen door de Verenigde Naties.

Als een eiland dat veel toeristen verwelkomt en afhankelijk is van import, staat Bonaire voor een uitdaging met afvalbeheer. Bonaire ziet dagelijks een aanzienlijke toename van diverse soorten afval, van plastic tot organisch materiaal en oude meubels. Hoewel Selibon al decennia lang het afval verzamelt, groeit de vuilnisbelt gestaag, wat een negatieve impact heeft op het milieu. Het benadrukt de noodzaak om afval te verminderen en te recyclen, aangezien tot 70% van het afval als grondstof kan worden hergebruikt.

Hoewel het eiland al stappen zet in de richting van recycling, is er ruimte voor verdere ontwikkeling. De mogelijkheid om tuin- en snoeiafval om te zetten in compost of glas te vermalen tot bouwmateriaal zijn enkele voorbeelden van potentiële initiatieven.

Op de ‘Dag Zonder Afval’ op 30 maart, koestert het Openbaar Lichaam Bonaire de hoop om een golf van bewustwording te creëren onder al haar bewoners en bezoekers. Het is een uitnodiging om bewust om te gaan met onze bezittingen, waarbij het minder gebruiken, langer gebruiken of opnieuw gebruiken centraal staat.

Deel dit artikel