Nieuws van Bonaire

Plantage Bolivia – deel 6: Tegengeluid

Door Auke van der Berg

Niet iedereen is enthousiast over de plannen voor Plantage Bolivia. 

Nu worden die plannen ook met regelmaat veranderd, wat niet bevorderlijk is voor het vertrouwen. 

Neem het voortdurend benadrukken dat er gebouwd gaat worden in de lagere prijsklasse. Niet dat de huurprijzen al bekend zijn, maar de kleinste kavel is 600 vierkante meter. Daarop bouw je geen huis binnen de grenzen van sociale verhuur.

Ook het benadrukken dat er niet meer dan tien procent bebouwd zal worden, is niet waterdicht liet de projectleider, Eric Berkelmans, doorschemeren op een persconferentie in 2022.

Maar dit zijn kleine ergernissen. 

Grote zorgen over de toekomst van het gebied en van het eiland maakt zich Foundation Save Plantation Bolivia.*

Op de website van de stichting staat het zo:

‘Plantage Bolivia moet worden beschermd en behouden voor nu en toekomstige generaties.

Het omvat droog tropisch woud, ’s werelds meest bedreigde ecosysteem, overblijfselen van de eerste bewoners van Bonaire, Indiaanse inscripties, droge en natte grotten, kostbare en bedreigde flora en fauna.’

De website geeft informatie over de geschiedenis van Plantage Bolivia, over de natuur, de beestjes, het rif en het koraal. 

Resulterend in de vraag: Waarom Bolivia ontwikkelen als er veel betere alternatieven zijn? Het gebied is van groot belang voor het voortbestaan van Lora en de vleermuizen. Er zijn grotten en zeldzame bomen en planten aanwezig, het is de Noord-Zuid corridor en het gebied is onderdeel van het karakteristieke terrassenlandschap van Bonaire. Naast de verstoring van beschermde vogelsoorten, zeeschildpadden en zeeleven is er ook een serieus risico op eutrofiëring wat zal resulteren in schade aan het koraal.

De stichting volgt de ontwikkeling met argusogen.

Ook wijst zij de lokale overheid met regelmaat op werkzaamheden in het gebied. Werkzaamheden die verricht worden zonder dat daarvoor een vergunning is verleend.

In april 2021 diende de stichting een verzoek om handhaving in:

‘Verzoek om handhavend op te treden als bedoeld in afdeling 10.1 van de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES in samenhang met de Algemene

wet bestuursrecht tegen het zonder en/of in afwijking van een aanlegvergunnning uitvoeren

van verwijderen/verplaatsen van rotsen, verwijderen van vegetatie en herbouwen van muur

met als gevolg erosie.’

Uit het verzoek wordt duidelijk dat de overheid niet erg scheutig is om informatie te delen:

‘Met betrekking tot voornoemde activiteiten is op maandag 11 januari 2021 om 9.53 een klacht ingediend bij Toezicht en Handhaving (T&H). Op dinsdag 12 januari 2021 (meer dan 24 uur na melding klacht) is T&H ter plaatse gaan kijken. Van dit bezoek is door T&H een rapport opgemaakt welke slechts met een Wob verzoek door ons kon worden verkregen. Onderhavig rapport hebben wij eerst op maandag 8 maart 2021 ontvangen. Het stuk waaruit de bevoegdheid van T&H blijkt om te bepalen of voor de werkzaamheden wel of geen vergunning nodig is, ontbrak. Ondanks herhaald verzoek hebben wij bedoeld stuk tot op heden niet ontvangen.’

Op dezelfde dag diende de stichting nog een verzoek om handhaving in:

‘Verzoek om handhavend op te treden als bedoeld in afdeling 10.1 van de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES in samenhang met de Algemene wet bestuursrecht tegen het zonder en/of in afwijking van een aanlegvergunning uitvoeren van het verwijderen van vegetatie bij de voormalige poortwachterswoning aan de

Arawakzijde.’

Dit verzoek werd beloond met een nummer:

‘Ondanks ons herhaald verzoek bij T&H naar de stand van zaken met betrekking tot de afhandeling/opvolging van onze klacht hebben we geen enkele reactie ontvangen behoudens het nummer waaronder de klacht is geregistreerd.’

Blijkbaar had de stichting die dag niet veel om handen, want ook een derde verzoek werd ingediend.

Op dinsdag 16 februari 2021 in de ochtend zijn werkzaamheden uitgevoerd op Plantage Bolivia aan de Arawakzijde bestaande uit het met loaders en shovel oogsten en afvoeren van rotsen (Mining), vier grote loaders per uur vertrokken volgeladen van Plantage Bolivia, tenminste gedurende de periode van 9.00 uur tot 12.00 uur.’

Op dit verzoek kwam geen enkele reactie van de overheid. Moe als men was van die bemoeizucht.

Naast de Foundation Save Plantation Bolivia was er ook de Facebookgroep Five Monuments Bonaire. Ook die groep maakte zich zorgen over de plannen van de eigenaar van het gebied.

Omdat het laatste bericht van deze groep van 14 maart 2021 is, heeft zij vermoedelijk de strijdbijl begraven. 

Zie: 

Lees HIER deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo