Nieuws van Bonaire

Plantage Bolivia – Deel 1:  Achtergrond

Door Auke van der Berg

Een bericht op sociale media wees erop dat binnenkort activiteiten te verwachten zijn op Plantage Bolivia. Of zoals het gebied tegenwoordig heet: Landgoed Bolivia.

In dat bericht vertelt een mevrouw dat zij een opdracht van de familie Breemhaar, de kopers van het landgoed, heeft aangenomen om aan de slag te gaan.

De mevrouw is enthousiast. Want ‘de wereld een stukje mooier en beter maken, daar werken we toch allemaal graag aan?’

Voor deze mevrouw haar bijdrage aan het mooier maken van de wereld verder uit mag leggen, is het misschien goed om eerst te kijken hoe het ervoor staat met de plannen voor het gebied.

Heb je je zinnen gezet op een vuilniswagenfabriek, zijn de Chinezen je te snel af. Dit overkwam de heer Meine Breemhaar een paar jaar geleden.*

Meneer Breemhaar koopt ‘altijd slechtlopende bedrijven of lege gebouwen’ en dan gaat zo’n fabriek zomaar aan je neus voorbij. En zit jij met je geld.

De oplossing voor die geldproblemen bleek op Bonaire te liggen. In het noordoosten van het eiland lag 3000 hectare grond wat te liggen.

Het gebied, tien procent van de oppervlakte van het eiland, was in 1947 gekocht door de vader van de latere Gezaghebber, Richard Hart. Vader Hart had het terrein gekocht ‘met het idee om er landbouw en veeteelt te gaan beoefenen’, volgens zijn zoon.

Het was vader Hart niet gegund om zijn wensen voor het gebied uit te voeren. Ziekte was de spelbreker. In 1966 verkocht de familie het gebied aan Amerikaanse investeerders. Bonaire Properties nv werd opgericht.  Voor de zekerheid hield de familie Hart 10% van de aandelen. Om toe te kunnen kijken wat er met het gebied ging en gaat gebeuren.

De Amerikaanse investeerders hadden blijkbaar geen grootse plannen met het gebied. Jarenlang waren geiten en ezels de enige bewoners. 

Tot in 2019 ondernemer Meine Breemhaar de plantage kocht. Volgens de website van de Breemharen met ‘de bedoeling het gebied van de definitieve ondergang te redden door de natuur te herstellen, het aanwezige culturele erfgoed (zoals een slavenmuur en vervallen monumentale plantagegebouwen) te restaureren en tegelijkertijd bij te dragen aan het verlichten van de woningnood en het bevorderen van de lokale landbouw om de afhankelijkheid van (dure) import te verminderen.’

Al deze voornemens zullen door Bonaire Properties nv waar worden gemaakt. Mevrouw Breemhaar is directeur van deze naamloze vennootschap.

Op 31 januari 2022 tekenden het Openbaar Lichaam Bonaire en Bonaire Properties een intentieovereenkomst.

In die overeenkomst is afgesproken om ‘onderzoek te gaan doen naar de mogelijkheid de voormalige plantage Bolivia te ontwikkelen tot een landgoed waar ruimte is voor natuur, wonen en werken.’ 

Die overeenkomst werd getekend nadat er al een jaar veel overleg was geweest op ‘ambtelijk niveau. Onder meer om in kaart te brengen aan welke wet- en regelgeving moet worden voldaan.’

Iedereen was blij op die dag in 2022. Volgens de website van Landgoed Bolivia:

‘Gezaghebber Edison Rijna: “Uit de documentatie en de gesprekken is ons duidelijk geworden dat het project niet alleen zeer professioneel wordt aangepakt, maar dat men ook met respect omgaat met de belangen van Bonaire. Dat laatste is bepalend voor ons eindoordeel.”

Directeur van Bonaire Properties Mieke Breemhaar: “Bolivia wordt al tientallen jaren verwaarloosd. De natuur dreigt volledig verloren te gaan door het gegraas van geiten en erosie. Door een klein deel te ontwikkelen, kan dit prachtige stukje Bonaire worden gered en dragen wij tegelijkertijd bij aan het oplossen van enkele urgente knelpunten zoals het tekort aan betaalbare woningen, een meer divers toeristisch aanbod, onderwijs en het verminderen van de afhankelijkheid van import van land- en tuinbouwproducten. Wij hebben er alle vertrouwen in samen met het OLB tot een afgewogen plan te komen.”

Gedeputeerde James Kroon: “Ik juich dit initiatief toe omdat een verantwoorde ontwikkeling van Bolivia de ruimte geeft om de nu bestaande druk op Kralendijk beter te spreiden over Bonaire, Rincon te versterken en belangrijke natuurwaarden te behouden. Het proces wordt op een zorgvuldige wijze vormgegeven zodat wij allemaal en toekomstige generaties nog veel plezier kunnen beleven aan dit waardevolle deel van Bonaire.”

Gedeputeerde Hennyson Thielman: “Het plan heeft nu een goede balans tussen natuurbehoud en het bouwen van nieuwe woningen die uiteindelijk een bijdrage zal leveren in de woningbehoefte die er op het eiland is.”

Gedeputeerde Nina den Heyer: “Belangrijk is dat naast de aandacht voor bescherming van de natuur en economische ontwikkeling ook aandacht is voor het tekort aan betaalbare koop- en huurwoningen voor onze inwoners. Dit is gelukkig ook in het plan opgenomen. Verder is ook de toezegging gedaan dat bij de uitvoering van de bouw lokaal beschikbare arbeidskrachten voorrang krijgen.”**

Zoals altijd bij grote en grootse plannen zijn er ook nu weer mensen die vraagtekens hebben bij de komst van dit aardse paradijs.

Dat er mensen zijn die minder enthousiast zijn over zijn plannen, lacht meneer Breemhaar weg, daar is ie niet van onder de indruk.

‘Het stuk grond ligt er al zestig jaar lang bij zoals het nu het geval is. In al die jaren wordt er niet over gepraat en dan breng ik een folder uit met mijn plan en dan is iedereen in rep en roer’, mokt de heer Breemhaar.

En dat terwijl hij ‘een paradijs op een paradijs’ wil realiseren. Die inwoners van dat eiland mogen maar wat blij zijn dat eindelijk iemand iets gaat doen aan die ‘dorre, kaalgevreten bende.’***

Bronnen:

* https://www.quotenet.nl/quote-500/a35112139/quote-500-lid-meine-breemhaar-je-moet-ook-als-ondernemer-principes-opbouwen/

** – https://www.landgoedbolivia.nl/nieuws/het-openbaar-lichaam-bonaire-en-bonaire-properties-nv-sluiten-intentieovereenkomst/

*** http://ikkiseiland.com/2020/06/15/een-paradijs-op-een-paradijs/

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo