Nieuws van Bonaire

Nieuw procesreglement maakt rechtspraak op Bonaire toegankelijker via ‘small claims’

KRALENDIJK – Vanaf 1 oktober 2023 geldt er een nieuw procesreglement voor civiele zaken bij de vier gerechten in eerste aanleg van Aruba, Curaçao, BES (Bonaire, Sint-Eustatius, en Saba) en Sint-Maarten, alsook voor het hoger beroep bij het hof. Het gaat om een speciale ‘small claims’ regeling, die een snelle en kostenefficiënte procedure biedt voor geldvorderingen tot Naf 10.000 ($ 5.587). Dit vergroot de toegankelijkheid van de rechtspraak voor de burger.

De ‘small claims’-procedure begint met een verzoek van de eiser, ingediend bij de griffie van het gerecht. Het verzoekschrift moet voldoen aan een gestandaardiseerd model dat door de griffie wordt verstrekt. Bij de indiening is een griffierecht van ƒ 50 ($ 28) verschuldigd. Voor zakelijke eisers bedraagt dit het dubbele. In tegenstelling tot andere procedures zijn plakzegels niet nodig. Bovendien is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen; zowel personen als bedrijven kunnen zelf procederen.

Na de indiening van het verzoekschrift stelt de rechter een datum vast voor de behandeling van de zaak. De gedaagde partij wordt dan door de griffie per brief of e-mail opgeroepen voor de zitting. Aan deze oproeping zijn geen kosten verbonden. De gedaagde heeft de mogelijkheid een schriftelijk verweer in te dienen voor de zitting, maar dat is niet verplicht. Tijdens de ‘small claims’-zitting onderzoekt de rechter of er een minnelijke regeling mogelijk is, of dat er direct een uitspraak kan volgen. Als de zaak te complex blijkt, verwijst de rechter deze door naar een reguliere zitting, ook zonder extra kosten voor de betrokken partijen.

Naast de ‘small claims’-regeling zijn er ook andere wijzigingen in het procesreglement opgenomen om het civiele proces te verbeteren en te versnellen. Het nieuwe procesreglement en het modelverzoekschrift voor ‘small claims’ zijn beschikbaar op de website van het Gemeenschappelijk Hof (www.gemhofvanjustitie.org/nieuws/publicaties).

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo