Nieuws van Bonaire

Bestuurscollege klaar met ontwerpbegroting 2024

KRALENDIJK – De ontwerpbegroting 2024 van het openbaar lichaam Bonaire (OLB) is op 30 augustus 2023 vastgesteld tijdens een vergadering van het Bestuurscollege, en wordt op 1 september aanstaande ter vaststelling aangeboden aan de Eilandsraad. 

De ontwerpbegroting is een meerjarenbegroting, zodat de financiële gevolgen van het voorgenomen beleid en de effecten van investeringen zichtbaar zijn over meerdere jaren. De ontwerpbegroting is sluitend voor 2024 en voor de jaren 2025 tot en met 2027, en bedraagt USD 88 miljoen.

De ontwerpbegroting volgt de grote lijnen van het coalitieakkoord ‘samen met hart voor de mens’. Naast de uitvoering van de reguliere taken legt het Bestuurscollege de nadruk op armoedebestrijding door de verlaging van de kosten van levensonderhoud met openbaar vervoer, de verbetering van de infrastructuur, het wegwerken van achterstallig onderhoud aan de wegen, het geven van aandacht aan de waterhuishouding en het zorgen voor de beschikbaarheid van betaalbare woningen. Daarnaast zal LVV infrastructuur aanleggen zoals stallen en schaduwhallen, die boeren kunnen huren, om zo de lokale voedselproductie te kunnen verhogen. Verder is er ruimte in de ontwerpbegroting opgenomen voor bestuurlijke vernieuwing en versterking van de uitvoeringskracht.

Advies Cft

De ontwerpbegroting is op 10 augustus aangeboden aan het College Financieel Toezicht (CFT) dat daarover een advies heeft uitgebracht. Er is medio oktober een eilandsraadsvergadering gepland waarin de Eilandsraad een besluit zal nemen over de ontwerpbegroting. Zoals gebruikelijk de laatste jaren, is er ook dit jaar op basis van de ontwerpbegroting een begroting-in-één-oogopslag gemaakt. Deze wordt gelijktijdig met de ontwerpbegroting gepubliceerd op de website van het OLB (www.bonairegov.com), na de aanbieding aan de Eilandsraad.

1200
Deel dit artikel