Nieuws van Bonaire

Centrale Bank houdt resultaten onderzoeksrapport Girobank binnenskamers

Foto uit 2018 van het filiaal van de Girobank op Bonaire

WILLEMSTAD – Het onafhankelijke onderzoeksrapport naar Girobank N.V. is afgerond, maar blijft voorlopig intern. De Centrale Bank, die opdracht gaf tot het onderzoek, wil het rapport eerst zelf bespreken, of het daarna alsnog wordt vrijgegeven is niet duidelijk.

Het rapport is wel gedeeld met de minister van Financiën, Javier Silvania. 

Deloitte Forensic & Dispute Services B.V. Nederland voerde het onderzoek uit in opdracht van de CBCS en het Land Curaçao. Het rapport beschrijft alle feiten die zich hebben voorgedaan voor en tijdens de noodregeling van Girobank N.V., met inbegrip van de periode voor en rondom de bankrun.

Die ontstond omdat rekeninghouders in 2019 massaal hun tegoeden opeisten. Dat gebeurde na geruchten dat de belastingdienst via zijn girorekening 4,5 miljoen euro wilde overmaken naar de ziektekostenverzekeraar SVB. Die transactie mislukte omdat de Girobank over onvoldoende geld beschikte. 

Noodregeling

Opmerkelijk was dat de Girobank toen al sinds 2013 onder een noodregeling van de Centrale Bank viel. De Girobank was tot 2002 in handen van de Curaçaose overheid en was sinds 2010 voor het grootste deel in handen van IIG Capital, de International Investment Group in New York. Pensioenfonds APC en de overheid behielden een minderheidsbelang.

Volgens bronnen in de financiële sector in 2019 is het bijna omvallen van de Girobank het gevolg van slecht beleid bij de Centrale Bank zelf. Die had een voorschot van ruim 140 miljoen euro gegeven omdat de Girobank in liquiditeitsproblemen kwam, maar onduidelijk was of daar dekking tegenover stond.

Ongeveer 15 procent van de bevolking van Curaçao had een rekening bij Girobank, waaronder kleine, middelgrote en grote ondernemingen en ook aan de Curaçaose overheid gelieerde partijen.

Om te voorkomen dat rekeninghouders hun geld kwijt zouden raken sprong de Nederlandse regering bij met een lening van 170 miljoen gulden.

Geen conclusies

De Centrale Bank stelt in haar persverklaring dat het rapport geen conclusies trekt of oordelen velt over de acties van de betrokkenen. De bank zou tevreden zijn met een zorgvuldige feitenverzameling in het rapport, waarvan zij naar eigen zeggen zou moeten leren. 

Deel dit artikel