Nieuws van Bonaire

Sterke vergrijzing op Bonaire vergt samenwerking partners ouderenzorg

KRALENDIJK – In 2050 is ruim dertig procent van de bevolking van Bonaire 65 jaar of ouder. Professionals in de ouderenzorg zijn zich daarom bewust dat de toename van vergrijzing een andere aanpak vergt: vroeg in de zorgketen samenwerken en aandacht besteden aan de wensen en mogelijkheden van nog vitale ouderen.

Dat is de uitkomst van een mini-conferentie over toekomstbestendige ouderenzorg. Het evenement bracht verschillende partijen samen die betrokken zijn bij de ouderenzorg, waarbij de nadruk lag op de kwaliteit van zorg, preventie en samenwerking tussen ketenpartners. 

Rocargo

In de werkgroepen werden verschillende aandachtspunten besproken. Naast de nadruk op vroege samenwerking in de zorgketen, is er gesproken over de ontwikkeling van een nieuw verzorgingshuis, waarbij rekening moet worden gehouden met de culturele aspecten van de bewoners op het gebied van wonen en samenzijn. Ook werd er gekeken naar het afstemmen van de opleidingsniveaus van medewerkers op de zorg- en ondersteuningsvraag van de ouderen.

Ook werd gekeken naar wijkgericht werken. Een goede samenwerking in de wijken vereist dat de ketenpartners elkaar kennen en weten te vinden. Tijdens de mini-conferentie was er volop gelegenheid om deze samenwerking te bevorderen. 

Programmamanager

Binnenkort zal een programmamanager de ketenpartners actief ondersteunen bij het concretiseren van de samenwerking en de uitvoering van verschillende actiepunten die in de werkgroepen naar voren zijn gekomen. 

Hierbij slaan de Directie Samenleving en Zorg van het Openbaar Lichaam Bonaire en Zorg en Jeugd Caribisch Nederland de handen ineen, samen met alle betrokken partijen, om verdere stappen te zetten.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo