Nieuws van Bonaire

Wettelijk minimumloon Caribisch Nederland wordt 143 procent van het ijkpunt Sociaal Minimum

De pers was de grote afwezige bij het bezoek van minister Carola Schouten. Foto: ABC Online Media

DEN HAAG – Demissionair minister Carola Schouten verhoogt het wettelijk minimumloon op Bonaire, Saba en Sint Eustatius tot 143 procent boven het ijkpunt sociaal minimum. Dat schrijft zij aan de Tweede Kamer.

De verhoging wordt ingezet nadat de minimumuitkeringen, zoals de onderstand, algemene ouderdomspensioen en nabestaandenuitkering verhoogd zijn naar het ijkpunt.

Om de bestaanszekerheid verder te verbeteren, zullen ook de kosten voor wonen, energie, telecom, drinkwater en kinderopvang worden verlaagd.

Het ijkpunt sociaal minimum is volgens de minister een belangrijk beleidsinstrument dat tot doel heeft de levensstandaard te verbeteren en armoede te bestrijden. Het beleid is gebaseerd op onderzoeken uit 2014 en 2018, waaruit de noodzaak voor verhoogde inkomens en verlaagde kosten naar voren kwam.

Schouten benadrukt dat duurzame verbetering van de bestaanszekerheid niet alleen afhankelijk is van het verhogen van inkomens en het verlagen van kosten, maar ook van het versterken van de economie en arbeidsmarkt.

Ze wijst erop dat er al stappen zijn gezet, maar dat er nog meer gedaan moet worden om de bestaanszekerheid van inwoners van Caribisch Nederland te waarborgen.

Commissie

De minister verwacht dat de resultaten van de Commissie sociaal minimum Caribisch Nederland uiterlijk op 1 oktober van dit jaar beschikbaar zijn. In lijn met een eerdere motie van de Kamer, is het plan om vervolgens zo snel mogelijk een sociaal minimum wordt vastgesteld voor Caribisch Nederland.

Om vooruit te lopen op de uitkomsten van de commissie, werkt minister Schouten samen met de demissionaire staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan verschillende scenario’s met betrekking tot zowel de inkomenskant als de kostenkant. Hierbij worden ook de financiële consequenties in kaart gebracht.

De minister geeft aan dat de uitwerking van deze scenario’s gedeeld zal worden met de Tweede Kamer vóór de begrotingsbehandeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op deze manier wil zij de Kamer betrekken bij de besluitvorming en de discussie rondom het vaststellen van het sociaal minimum in Caribisch Nederland.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo