Nieuws van Bonaire

Aanvullende arbeidvoorwaarden onderwijspersoneel CN getekend

Overheidscommissaris Alida Francis tekent de overeenkomst voor St. Eustatius | Foto: RCN

KRALENDIJK – Afgelopen week hebben de gedeputeerden van onderwijs, de schoolbesturen, de representatieve vertegenwoordiging van het personeel en de vakbonden op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius het tweede addendum op de arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor 2021– 2023 getekend.

Deze overeenkomst bevat onder meer het dichten van de loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs, een loonstijging van 4%, werkdrukmiddelen voor de onderwijzers en middelen die worden ingezet voor verdere professionele middelen. 

Aan de bevoegd besturen van de scholen voor primair en voortgezet onderwijs wordt ook geld ter beschikking gesteld met als doel de professionaliteit, kennis en kunde van de leraar op peil te houden. Ook voor de besteding van deze gelden moet het bestuur overleg plegen met de medezeggenschapsraad van de school.

Betaling

Nu de overeenkomst is getekend, kan worden overgegaan tot de uitbetaling van de geldelijke componenten van de overeenkomst. 

Deel dit artikel