Nieuws van Bonaire

Grote controleactie op mensensmokkel op bouwplaatsen

KRALENDIJK – Op woensdagochtend 24 mei zijn er controles uitgevoerd op vijf verschillende bouwlocaties in Sabadeco, Vista Royal en aan de Kaya Internashonal. De controle werd gehouden naar aanleiding van verdenking van mensensmokkel.

Een onderzoek, onder leiding van de Koninklijke Marechaussee, werd uitgevoerd op indicatie dat een bedrijf vreemdelingen naar het eiland bracht en hen zonder de benodigde documenten aan het werk zette. Dit heeft ertoe geleid dat het Openbaar Ministerie een multidisciplinaire controle heeft gelast.

Bij de actie waren ook de afdeling Vreemdelingen Toezicht van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN), de Arbeidsinspectie van de RCN-unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) betrokken.

De controle richtte zich onder andere op de naleving van verschillende arbeids- en vreemdelingenwetten. Tijdens de actie werden geen onrechtmatigheden gevonden.

Deel dit artikel