Nieuws van Bonaire

PCN en Openbaar Lichaam Saba tekenen intentieverklaring nieuwe kinderopvang

De intentieverklaring werd getekend door gezaghebber Jonathan Johnson van Saba en Walter Blijleven van PMCN. Foto: PMCN

THE BOTTOM, SABA- Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) en het Openbaar Lichaam Saba (OLS) hebben op 17 mei een Intentieverklaring getekend met het doel om de samenwerking voor een nieuwe kinderopvang op Saba formeel te starten.

De eerste, oriënterende stappen tot samenwerking zijn eerder in mei 2022 gestart. Nu, op basis van gedetailleerde studies en gesprekken, zijn de contouren van de investerings- en huurovereenkomsten verder gedefinieerd. Daarnaast hebben beide partijen nu een vaste toezegging ontvangen van het Nederlandse ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om het project te financieren. De investeringsmanager van PCN, Participatiemaatschappij Caribisch Nederland (PMCN), is verantwoordelijk voor alle handelingen namens het pensioenfonds.

Op basis van deze overeenkomst zal PCN een nieuw gebouw voor kinderopvang op Saba ontwerpen, ontwikkelen en bouwen, waarvan OLS de huurder voor lange termijn wordt. Alite B.V., die de haalbaarheidsstudie heeft uitgevoerd onder leiding van PCN, zal worden aangesteld als Project Manager en Design Lead. Na afronding van de Investeringsovereenkomst zal een aanbestedings- en bouwproces voor deze faciliteit worden aangekondigd, onder leiding van Alite B.V. en in overleg met OLS. 

Samenwerking

Door samen te werken, bevestigen beide partijen hun langdurige verbintenis, die van cruciaal belang is om zowel de gemeenschap van Saba te ondersteunen en tegelijkertijd te voldoen aan alle vereisten van het lokale investeringsbeleid van PCN.

Het Openbaar Lichaam Saba is momenteel bezig met de aankoop van een nog onontwikkeld terrein waarop de nieuwbouw plaats kan gaan vinden. In de nieuwe kinderopvang zullen zowel het Laura Linzey Daycare Center als de naschoolse opvang van de Saba Girls and Boys Sports Society worden ondergebracht.

Deel dit artikel