Nieuws van Bonaire

Overheid Bonaire gaat schade aan slavenhuisjes repareren

KRALENDIJK- Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) is op de hoogte van de schade die door onder meer de zee wordt toegebracht aan slavenhutjes, die het dichtst bij de zee staan. 

Dat zegt het OLB in reactie op publicaties in de media over de slechte staat van enkele huisjes. De dienst R&O deed inmiddels onderzoek naar de situatie en heeft een plan opgesteld om de huisjes niet alleen te herstellen, maar ook te beveiligen tegen toekomstige schade. 

Tegelijkertijd legt het OLB uit dat er, door de ligging aan de kust ook een vergunning dient te worden aangevraagd. “De vergunning is benodigd op basis van de Verordening Natuurbeheer (Eilandbesluit onderwaterpark art.28 en Eilandbesluit Natuurbeheer art. 8) ter waarborging van de bescherming van de natuur. Om verdere schade te voorkomen behandelen De Commissie Natuurbeheer en Stinapa deze aanvraag met spoed”, zo legt het OLB uit.

Herstel

Zodra de benodigde vergunning is verleend, zal een aanvang worden gemaakt met de herstelwerkzaamheden. De slavenhutjes vormen één van de meest iconische beelden uit het historisch erfgoed van het eiland

Deel dit artikel